لیست اخبار صفحه :1
سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری
برگزری سلسله کارگاه های فناوری

سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری

سلسله کارگاه های "مدرسه زمستانه فناوری" با تدریس 5 سرفصل مهم در حوزه فناوری توسط مرکز رشد واحد های فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می گردد.

کسب رتبه دو کشوری در ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آموزشی در دانشگاههای هم تیپ در کشور

کسب رتبه دو کشوری در ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آموزشی در دانشگاههای هم تیپ در کشور

کسب رتبه دو کشوری در ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آموزشی در دانشگاههای هم تیپ در کشور توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: