چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه ها برگزار شد

معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه ها برگزار شد

چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه ها برگزار شد

1401/04/04

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/03/17

کل مبتلایان
32196
بهبود یافته
31702
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
80066
کل بستری ها
5767
واکسن دز اول
161670
واکسن دز دوم
146007
واکسن دز سوم
74323
جمع واکسیناسیون
382000
آرشیو