اولین نشست هم اندیشی فناوران و شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

نشست هم اندیشی فناوران و شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشست هم اندیشی

اولین نشست هم اندیشی فناوران و شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

1402/02/18

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو