• 1403/02/12 - 13:47
  • - تعداد بازدید: 174
  • - تعداد بازدیدکننده: 171
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
انتشار مقالات مستخرج از طرح پژوهشی در Jabs journal

معادل سازی امتیاز مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ؛ معادل سازی امتیاز مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه  Jabs journal  انجام می گیرد.

 دکتر فرجاد فر خبر داد: نظر به تمدید مدت مصوبه شورای پژوهشی مورخ 5 / 10 / 1401، چنانچه اساتید، مقالات مستخرج از طرح پژوهشی مصوب خود را در مجله علمی پژوهشی دانشگاه (به آدرس jabs.fums.ac.ir) منتشر نمایند، جهت تسویه حساب طرح، امتیاز مقاله مذکور معادل مقاله با نمایه Scopus در نظر گرفته خواهد شد. این مصوبه شامل حداکثر دو طرح خواهد شد که مقالات آن الزاما تا پایان سال 1403 (معادل 20 مارچ 2025) در مجله منتشر شده باشد.

شایان ذکر است که جهت تسویه طرح علاوه بر نامه پذیرش نهایی مقاله، فایل مقاله منتشر شده دارای شماره و سال انتشار ملاک خواهد بود.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار تصویری,اطلاعیه ها
  • کد خبر : 11105
کلمات کلیدی
صدیقه رضاییان
خبرنگار

صدیقه رضاییان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: