برگزاری جلسه سیاست گذاری جمعیت جهت تعیین اولویت های پژوهشی

برگزاری جلسه سیاست گذاری جمعیت جهت تعیین اولویت های پژوهشی

برگزاری جلسه سیاست گذاری جمعیت جهت تعیین اولویت های پژوهشی

برگزاری جلسه سیاست گذاری جمعیت جهت تعیین اولویت های پژوهشی

1401/02/28

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/01/31

کل مبتلایان
32077
بهبود یافته
31293
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
79175
کل بستری ها
5711
واکسن دز اول
161388
واکسن دز دوم
145384
واکسن دز سوم
73562
جمع واکسیناسیون
380334
آرشیو