دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

ایمیل: Mmnaghi2@yahoo.com

تحصیلات

دکتری بیو انفورماتیک

 دکتر هیوا علیپناه

دکتر هیوا علیپناه

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

ایمیل: alipanah.hiwa@yahoo.com

تحصیلات

دکتری فیزیولوژی

 دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

مدیر توسعه علم و فناوری سلامت

شماره داخلی: 2433
تلفن: 53314068
ایمیل:

تحصیلات

دانشیار زیست فناوری پزشکی

سوابق اجرایی

گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
سرپرست مرکز رشد دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: