دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

ایمیل: Mmnaghi2@yahoo.com

تحصیلات

دکتری بیو انفورماتیک

 دکتر هیوا علیپناه

دکتر هیوا علیپناه

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

ایمیل: alipanah.hiwa@yahoo.com

تحصیلات

دکتری فیزیولوژی

 دکتر مهسا رستمی چایجان

دکتر مهسا رستمی چایجان

مدیر توسعه علم و فناوری سلامت

ایمیل: mahsa_59_2007@yahoo.com

تحصیلات

متخصص طب سنتی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: