دکتر اکبر فرجادفر

دکتر اکبر فرجادفر

معاون تحقیقات و فناوری

تلفن: 071-53334068

توضیحات

تحصیلات

دکترای زیست فناوری پزشکی

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی: معاونت آموزشی دانشکده فناوری  های نوین

مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا

 دکتر هیوا علیپناه

دکتر هیوا علیپناه

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

ایمیل: alipanah.hiwa@yahoo.com

تحصیلات

دکتری فیزیولوژی

 دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

ایمیل: Mmnaghi2@yahoo.com

تحصیلات

دکتری بیو انفورماتیک

 دکتر مهسا رستمی چایجان

دکتر مهسا رستمی چایجان

مدیر توسعه علم و فناوری سلامت

ایمیل: mahsa_59_2007@yahoo.com

تحصیلات

متخصص طب سنتی

 دکتر محمود اوصانلو

دکتر محمود اوصانلو

مدیر دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه

ایمیل: osanloo_mahmood@yahoo.com

تحصیلات

دکترای نانوفناوری پزشکی

 دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

ایمیل: el.zarenezhad@gmail.com

تحصیلات

دکترای بیوشیمی

 دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه

ایمیل: alighanbariasad@gmail.com

تحصیلات

دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: