سرکار خانم صدیقه رضائیان

سرکار خانم صدیقه رضائیان

مسئول روابط عمومی و مسئول دفتر معاونت تلفن: 071-53314068 شماره داخلی: 2433 ایمیل: s.rezaeian@fums.ac.ir تحصیلات:

کارشناسی 

سرکارخانم زهرا  بردبار

سرکارخانم زهرا بردبار

کارشناس پژوهشی (کارشناس مسئول برنامه عملیاتی) تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: zahrabordbar1365@gmail.com تحصیلات: کارشناسی کتابداری
سرکار خانم زهرا پیران

سرکار خانم زهرا پیران

کارشناس فناوری و مرکز رشد– کارشناس مسئول دفتر مجله دانشگاه تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: z.piran.1367@gmail.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم زینب کریمی مقدم

سرکار خانم زینب کریمی مقدم

کارشناس پژوهشی (کارشناس مسئول اداره علم سنجی) تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: z.karimimoghadam@gmail.com تحصیلات: کارشناس
سرکار خانم زهرا بردبار زارعی

سرکار خانم زهرا بردبار زارعی

کارشناس مسئول طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: bordbarz89@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم مریم  طالبی مقدم

سرکار خانم مریم طالبی مقدم

کارشناس پژوهشی تلفن: 07153314068 شماره داخلی: - تحصیلات:

کارشناسی ارشد

سرکار خانم فاطمه میرشکار

سرکار خانم فاطمه میرشکار

کارشناس پژوهشی تلفن: 07153350994 شماره داخلی: - تحصیلات:

کارشناس پرستاری

سرکار خانم صدیقه آقایی کیان

سرکار خانم صدیقه آقایی کیان

کارشناس پژوهش تلفن: 07153316300 شماره داخلی: 2301 تحصیلات:

کارشناسی ارشد

سرکار خانم رضوان بیژنی

سرکار خانم رضوان بیژنی

مسئول اعتبار بخشی و کارشناس مسئول ارتقای اساتید تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: Rezvanbizhani@yahoo.com تحصیلات: لیسانس
سرکار خانم پریسا تسلیمیان

سرکار خانم پریسا تسلیمیان

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: p.taslimian1388@gmail.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم رزیتا درخشان

سرکار خانم رزیتا درخشان

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: Rozitaderakhshan@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی
سرکار خانم ریحانه یزدانمهر

سرکار خانم ریحانه یزدانمهر

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: Reihane.ymehr.gmail.com تحصیلات:

کارشناسی

سرکارخانم لیلا رحمت

سرکارخانم لیلا رحمت

کتابدار تلفن: 071-53314068 شماره داخلی: 2433 تحصیلات:

دیپلم

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: