مهندس مجتبی  کرمی منش

مهندس مجتبی کرمی منش

مسئول روابط عمومی و مدیر نظارت بر کیفیت تحقیقات تلفن: 071-53314068 شماره داخلی: 2433 ایمیل: mojtabakarami44@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

توضیحات

سرکار خانم زهرا ایران زاد

سرکار خانم زهرا ایران زاد

کارشناس امور قراردادها و کارشناس اداره انتشارات تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: z.iranzad63@gmail.com تحصیلات: دیپلم
سرکارخانم زهرا  بردبار

سرکارخانم زهرا بردبار

کارشناس پژوهشی (کارشناس مسئول برنامه عملیاتی) تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: zahrabordbar1365@gmail.com تحصیلات: کارشناسی کتابداری
سرکار خانم زهرا پیران

سرکار خانم زهرا پیران

کارشناس فناوری و مرکز رشد– کارشناس مسئول دفتر مجله دانشگاه تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: z.piran.1367@gmail.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم زینب کریمی مقدم

سرکار خانم زینب کریمی مقدم

کارشناس پژوهشی (کارشناس مسئول اداره علم سنجی) تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: z.karimimoghadam@gmail.com تحصیلات: کارشناس
سرکار خانم زهرا بردبار زارعی

سرکار خانم زهرا بردبار زارعی

کارشناس مسئول طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: bordbarz89@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم رضوان بیژنی

سرکار خانم رضوان بیژنی

مسئول اعتبار بخشی و کارشناس مسئول ارتقای اساتید تلفن: 071-53316300 شماره داخلی: 2269 ایمیل: Rezvanbizhani@yahoo.com تحصیلات: لیسانس
سرکار خانم پریسا تسلیمیان

سرکار خانم پریسا تسلیمیان

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: p.taslimian1388@gmail.com تحصیلات: کارشناسی ارشد
سرکار خانم رزیتا درخشان

سرکار خانم رزیتا درخشان

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: Rozitaderakhshan@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی
سرکار خانم ریحانه یزدانمهر

سرکار خانم ریحانه یزدانمهر

کتابدار تلفن: 071-53350994-6 شماره داخلی: 2290 ایمیل: Reihane.ymehr.gmail.com تحصیلات: کارشناسی
سرکارخانم لیلا رحمت

سرکارخانم لیلا رحمت

مسوول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری تلفن: 071-53314068 شماره داخلی: 2433 تحصیلات:

دیپلم

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: