• 1401/02/05
  • - تعداد بازدید: 286
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

  • کارگاه پاییزه اختراع و فناوری (سال 99)
  • کارگاه آموزشی سیر تا پیاز ثبت اختراع داخلی و خارجی (سال 99)
  • کارگاه آموزشی پاسخ به سوالات رایج در حیطه ثبت اختراع(سال 98)
  • کارگاه آموزشی خلاقیت، ایده پروری و آشنایی با فرایند ثبت اختراع (سال 97)
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: