• 1400/12/09
  • - تعداد بازدید: 381
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

شیوه نامه اخلاق

به منظور دستیابی به اهداف و ارزش های والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی، شیوه نامه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح زیر تدوین می گردد:

هدف

با توجه به ماده 3 آئین ‏نامه کمیته‏ های منطقه ‏ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی، کلیه طرح‏ها و پایان نامه هایی که دارای سوژه‏ های انسانی و یا حیوانی می‏باشند بایستی از حیث ملاحظات و مقررات شرعی، حقوقی و اخلاقی از قبیل : رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری و رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع، روند انجام تحقیق  و ... در کمیته اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

اعضای کمیته

رئیس دانشگاه (رئیس کمیته)

معاون پژوهشی دانشگاه (دبیر کمیته)

دو نفر از محققین برجسته دانشگاه

مسئول یا مشاور امور حقوقی

یک نفر اپیدمیولوژیست و یا استاد آمار حیاتی

یک نفر از علمای مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به موازین حقوقی و پزشکی

شرایط انتخاب و انتصاب اعضاء

1-     اعضاء مطابق با آیین نامه کمیته کشوری اخلاق و داشتن تجربه پژوهشی  به مدت 3 سال به پیشنهاد معاون تحقیقات و به امضاء رئیس دانشگاه انتخاب می شوند.

2-دستورالعمل کمیته اخلاق و کدهای اخلاقی و فرمهای مربوطه جهت اطلاع به اعضاء ارسال می شود.

3-اعضاء موظف هستند CV خود را به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. 

وظایف کمیته

1-جلسات كمیته اخلاق به صورت ماهی یكبار تشكیل می شود. این جلسات می‏تواند بسته به وجود موضوعات 2 هفته یكبار تشكیل شود.

2-کمیته موظف است کدهای اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی و حیوانی در پژوهش های علوم پزشکی کشور را در طرح‏های پژوهشی اعمال کند.

3-مجری موظف است در طرح های دارای سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه را به صورت تکمیل شده ار بیمار دریافت نماید.

4-تمام طرحها در صورت نیاز به تأیید كمیته، قبل از شروع طرح می‏بایستی مجوز از كمیته اخلاق اخذ نمایند.

5-کمیته موظف است از اجرای طرح های تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاقی جلوگیری به عمل آورد.

6-کمیته موظف است بخشنامه های صادره از کمیته کشوری اخلاق را به اطلاع اعضاء و محققین برساند.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی طرح در کمیته

1-پروپوزال کامل طرح

2-فرم رضایت نامه آگاهانه جهت طرحهایی با سوژه انسانی

نحوه بررسی طرحها در کمیته

1-طرحها پس از ثبت در سامانه پژوهان و تصویب در شورای پژوهشی توسط کارشناس پژوهشی وصول و به دبیر کمیته ارجاع داده می شود.

2-طرحهای وصول شده توسط دبیر کمیته مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در صورت وجود نواقص به مجری ارجاع داده می شود.

3-طرحها قبل از تشکیل جلسه جهت مطالعه به اعضای کمیته ارسال می گردد.

4-طرحها در کمیته توسط اعضاء مورد بررسی قرار می گیرد در صورت تایید یا رد به اطلاع مجری رسانده میشود و در صورت وجود ابهام یا سوال، طی تماس با مجری به رفع ابهامات پرداخته می شود و در جلسات بعدی مجدد بازبینی می شود.

5-کمیته موظف است نتیجه رای خود را به صورت شفاف و با ذکر دلیل به اطلاع مجری یا سازمان بانی برساند و در صورت اعتراض مجری و تمایل نامبرده، پرونده را جهت بازنگری به کمیته کشوری اخلاق ارسال نماید.

6-به طرحها پس از تصویب کد خاصی که توسط کمیته صادر می شود تعلق می کیرد.

7-در صورتیکه طرحها کارآزمایی بالینی باشد مجری موظف است جهت گرفتن کد کارآزمایی بالینی طرح خود را در سایت WWW.IRCT.IR ثبت نموده و پس ار دریافت کد آن را به اطلاع معاونت پژوهشی برساند.

8-پس از اتمام جلسه جهت تنظیم صورتجلسات و عقد قرارداد مصوبات به اطلاع کارشناسان پژوهشی رسانده می شود.

9-مصوبات به صورت الکترونیکی در دبیرخانه و به صورت فیزیکی در معاونت تحقیقات بایگانی میشود.

كمیته اخلاق به صورت دوره‏ای و تصادفی طرحها را در حین انجام كار مورد ارزیابی قرار می‏دهد. همچنین بازدیدهای دوره‏ ای از حیوان خانه توسط اعضای كمیته اخلاق و یا نمایندگانی از كمیته انجام می‏شود.

تخلفات پژوهشی

 در صورت عدم رعایت كدهای اخلاقی در رابطه با كار با انسان و یا حیوانات آزمایشگاهی با گزارش نماینده كمیته اخلاق طرح متوقف و همراه با جریمه نقدی تا سقف 10% از بودجه طرح كسر خواهد شد و به حساب معاونت پژوهشی واریز خواهد شد.

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: