• 1401/02/05
 • - تعداد بازدید: 619
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

شوراها و کمیته ها

شورای تحقیقات کارمندی

وظایف شورا

 • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
 • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کارمندی
 • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
 • گزارش عملکرد کمیته به شورای مرکزی و معاون پژوهشی دانشگاه

شورای پژوهشی

وظایف شورای پژوهشی

 • همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات
 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه .
 • بررسی وتدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش .
 • پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش .
 • تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه
 • ترغیب وتشویق اعضای هیئت علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی وایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی .
 • پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی برمبنای ضوابط مصوب به دانشگاه .
 • برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی .
 • پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه .
 • تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
 • بررسی و تصویب برگزاری همایش‌ها و بازدید‌های علمی طبق  ضوابط و مقررات
 • تأیید آیین‌نامه‌های سفرهای علمی و فرصت‌‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشكده‌ها به رئیس پژوهشگاه
 • تصویب آیین‌نامه‌های تألیف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: