دکتر  الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر

شماره داخلی: 2433
تلفن: 53314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: