• 1401/02/04
  • - تعداد بازدید: 378
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رسالت و چشم انداز

چشم انداز

ما بر آنیم با توکل بر خدا با اهتمام و همیاری پژوهشگران توانمند ، در راستای دستیابی به توسعه ی مرزهای دانش و فناوری های مرتبط در کشور، یکی از دانشگاه های مرجع ، پیشرو و نوآور در گستره پژوهش های مرتبط با سلامت در سطح منطقه و کشور باشیم.

ابزار و وسیله

1-برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر شواهد

2-نگرش سیستمی در تصمیم گیری و استفاده از خرد جمعی

3-نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند پژوهش

4-نیروی انسانی متخصص

5-جذب گرانت های پژوهشی

رسالت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در راستای ظرفیت سازی در حوزه پژوهش و فناوری های سلامت ماموریت دارد بستری مناسب و همه جانبه نگر در موضوعات تحقیقاتی برای پژوهشگران ومحققین از طریق بهره برداری از پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه، فعالیت گروهی و تولید علم و فناوری بر پایه پژوهش های کاربردی با تاکید بر اصول اخلاق در پژوهش فراهم نماید و خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

هدف کلی

1-ظرفیت سازی در حوزه پژوهش های سلامت

2-ارتقای کیفی تحقیقات سلامت

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: