• 1401/02/04
  • - تعداد بازدید: 57
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه

اولویت های پژوهشی

حیطه های تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا :
  • حیطه سلامت روان
  • حیطه علوم پایه
  • حیطه علوم دارویی
  • حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه
  • حیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعه
  • حیطه بیماری های غیرواگیر
  • حیطه ی بیماری های واگیردار
  • حیطه ی فناوری

 

این حیطه ها براساس همه ی شاخص ها تعیین گردیده است

معیارهای پیشنهادی دانشگاه

ردیف شاخص های کلی تعریف
1 ظرفيت نظام از نظر انجام پژوهش (قابليت اجرا ) از لحاظ صلاحيت ، زير ساخت ، نظام پشتيباني ، ساز و كارها و منابع چه ميزان ظرفيت براي انجام پژوهش در نظام وجود دارد
2 مقبوليت سياسي و اجتماعي پژوهش مورد نظر تا چه حدي مقبوليت سياسي اجتماعي دارد
3 همگرايي با اهداف ملي توسعه پژوهش مورد نظر چه مقدار با فرآيند توسعه كشور( سند چشم انداز ، برنامه هاي توسعه ملي و...) همگرايي دارد
4 توجيه هزينه بري / سرمايه گذاري هزينه انجام اين پروژه پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه است
5 بزرگي مسئله مسئله چه ابعادي دارد ؟ ( از لحاظ شيوع ، بروز ، شدت ، ناتواني ، مرگ و مير ، موربيديتي ، سالهاي زندگي بالقوه از دست رفته ، سالهاي زندگي منطبق شده با ناتواني و....)
6 احتمال سرايت از كشورهاي مجاور بيماري تا چه حد مي تواند از كشورهاي همسايه منتقل شود؟
7 نوپديد بودن بيماري بيماري كه قبلا در كشور يا جهان وجود نداشته است
8 نیازها و دغدغه های جامعه پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نيازها و دغدغه هاي جامعه است ؟
9 تاکید و تمرکز بر برابری وعدالت در سلامت پژوهش در اين زمينه تا چه مقدار در فراهم سازي عدالت بيشتر در زمينه هاي اجتماعي–دموگرافيك ، اقتصادي ، دسترسي / ارائه خدمات بهداشتي و همچنين عدالت جنسيتي نقش خواهد داشت ؟
10 کفایت و کارایی اطلاعات موجود (اجتناب از تکرار) چه ميزان اطلاعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع مورد نظر وجود دارد و آيا اين اطلاعات كافي هستند ؟
11 گسترش مرزهای دانش تحقیقات نوآورانه ای که موجب اعتلای علمی کشور در جهان می گردد.
12 امنیت ملی و استقلال تحقیقاتی که منجر به استقلال کشور شود.
13 تولید ثروت و توسعه صادرات تحقیقاتی که منجر به تولید ثروت و توسعه صادرات شود.
14 ظرفیت سازی افزایش توان ملی در مقابل بیماریها وتهدیدات
15 آينده نگري تاثير فعاليت بر محيط زيست و سلامت مردم در نسلهاي آينده
16 پاسخگويي نظام سلامت منظور اين است كه موضوع مورد تحقيق تاچه ميزان نشانگر تناسب خدمات ارائه شده با نياز جامعه است، حرمت و كرامت انساني را رعايت ميكند.
17 فرابخشي بودن موضوع مورد تحقيق تا چه ميزان با مشاركت ساير بخش هاي مرتبط انجام مي شود
18 پابر جایی مسئله مشکل مورد نظر تا چه میزان پا برجا است ؟
19 تاثیر نهایی بر سلامت تاثير فعاليت بر سلامت مردم
20 اثر گذاری در سطح منطقه ای و جهانی اثر گذاری تحقيق در سطح منطقه وجهان باشد.
21 اخلاقی بودن آیا موضوع از لحاظ اخلاقی قابل پذیرش می باشد.؟

 

حیطه سلامت روان

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 بررسی بار بیماری های روان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
2 مطالعات مربوط به مواد مخدر، روانگرد ها و و پیش ساز ها با رویکرد اجتماعی در ابعاد پایه، بالینی وجمعیت شناختی
3 مطالعات مربوط به اختلالات خلقی و افسردگی
4 مطالعات مربوط به خودکشی
5 بررسی ابعاد مختلف برنامه های ادغام سلامت روان در نظامPHC
6 بررسی علل زمینه ساز طلاق
7 مطالعات مربوط به اختلالات اضطرابی در جامعه ی فسا


حیطه علوم پایه

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 مطالعات بنیادی قلب و عروق
2 تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی
3 بیماری های سیستم عصبی و علوم اعصاب
4 تحقیقات در زمینه ناباروری
5 درد و مکانیسم های کاهش
6 بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی
7 مطالعات بنیادی درزمینه سرطان
8 ژن درمانی
9 مطالعات نانو
10 مطالعات مربوط به هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک در سلامت و بیولوژی پزشکی
11 مطالعات در زمینه واکسن
12 تولید پروتئین های نوترکیب
13 مطالعات مهندسی بافت
14 مطالعات مربوط به تهیه ی کیت ها و روش های نوین در غربالگری و تشخیص زودرس بیماری ها


حیطه علوم دارویی

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 تحقیق و توسعه داروهای شیمیایی در بیماری های مختلف
2 تحقیق و توسعه داروهای گیاهی در بیماری های مختلف
3 مطالعات مربوط به مقاومت های دارویی
4 مطالعات فارماکواپیدمیولوژی
5 تجویز و مصرف منطقی داروهای پرمصرف وپر هزینه
6 بررسی وضع موجود و مداخلات آموزشی در زمینه اطلاعات دارویی، شیوه تجویز و ........

 

حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 سلامت مادر و کودک
2 بررسی وضعیت مصرف سیگار ، دخانیات ، مواد و الکل و علل زمینه ای در گروه مختلف
3 بررسی تأثیر اثر بخشی آموزش های مدل های مختلف آموزش بهداشتی
4 مطالعات مربوط به بیماری های متابولیک
5 مطالعات مربوط به بهداشت مواد غذایی
6 مطالعات مربوط به چاقی و اضافه وزن
7 مطالعات مربوط به بهداشت محیط

 

حیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعه

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 مطالعات مربوط به طرح تحول سلامت
2 مطالعه و بررسی شاخص های کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های مختلف در تمامی حوزه های بهداشتی، درمانی و عملکردی دانشگاهی

 

حیطه بیماری های غیرواگیر

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی و عروقی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
2 بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران دیابتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا
3 بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران سرطانی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی فسا
4 بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری از چاقی از زمان کودکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا
5 بیماری های سیستم ایمنی وخود ایمنی
6 بررسی عوامل خطر ژنتیکی در بروز بیماری های مختلف و نقش ژن ها در بیماری ها
7 بررسی عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیرواگیر
8 مطالعات مربوط به اپیدمیولوژی

 

حیطه ی بیماری های واگیردار

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 بررسی تاثیر اجرای بسته های آموزشی پیشگیری و کنترل از بیماری های واگیر دار ( در سطح فرد ، خانواده ، جامعه و گروه های خاص)
2 بررسی وضعیت بیماری های عفونی نو پدید و عفونت های بیمارستانی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا
3 مطالعات مربوط به زئونوز
4 مطالعات مربوط به انگل ها
5 مطالعات مربوط به قارچ ها
6 مطالعات مربوط به عوامل بیماری های عفونی
7 مطالعات مربوط به باکتری ها

 

حیطه ی فناوری

ردیف عناوين اولويت هاي پژوهشي
1 تولید تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی
2 تولید و توسعه مولکول های اولیه دارویی
3 تولید نرم افزار های حیطه ی سلامت

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: