• 1402/09/12
 • - تعداد بازدید: 591
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مصوب 5 آذرماه 1402 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 1. -      حیطه بیماری های غیرواگیر
 2. -      حیطه فوریت های پزشکی، اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 3. -      حیطه سلامت روانی و اجتماعی
 4. -      حیطه سلامت خانواده و جوانی جمعیت
 5. -      حیطه علوم دارویی
 6. -      حیطه علوم تغذیه، ایمنی مواد غذایی
 7. -     حیطه بیماریهای میکروبی
 8. -      حیطه علوم پایه
 9. -      حیطه سرطان

 

سیاست کلی:

سیاست کلی این معاونت حمایت از کلیه طرح های پژوهشی محصول محور که رویکرد فناورانه را دنبال می کند خواهد بود.

 

 

گردش کار:

به منظور تعیین اولویت های پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا فراخوان تعیین اولویت را به کلیه دانشکده ها، گروه های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی فسا ارسال نمود. پس از گرد آوری اطلاعات شورای سیاست گذاری معاونت تحقیقات و فناوری با در نظر داشت تطابق با اسناد بالادستی و ماموریت های دانشگاه اقدام به بررسی، دسته بندی و تعیین اولویت موارد نمود. پیشنویس مطرح شده در جلسه عمومی شورای پژوهشی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر مواردی مورد اصلاح قرار گرفت و با رای گیری به تصویب رسید.

 

 

معیار های دانشگاه علوم پزشکی فسا برای تعیین اولویت های پژوهشی

ردیف

معیار

تعریف

1

اهمیت مسئله

مسئله چه ابعادي دارد ؟ ( از لحاظ شيوع ، بروز ، شدت ، ناتواني ، مرگ و مير ، موربيديتي ، سالهاي زندگي بالقوه از دست رفته ، سالهاي زندگي منطبق شده با ناتواني و....)

2

نوپديد بودن بيماري

بيماري كه قبلا در كشور يا جهان وجود نداشته است

3

نیازها و دغدغه های جامعه

پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نيازها و دغدغه هاي جامعه است ؟

4

تاکید و تمرکز بر برابری و عدالت در سلامت

پژوهش در اين زمينه تا چه مقدار در فراهم سازي عدالت بيشتر در زمينه هاي اجتماعيدموگرافيك ، اقتصادي ، دسترسي / ارائه خدمات بهداشتي و همچنين عدالت جنسيتي نقش خواهد داشت ؟

5

نوآورانگی پژوهش

چه ميزان اطلاعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع مورد نظر وجود دارد و آيا اين اطلاعات كافي هستند ؟

6

گسترش مرزهای دانش

تحقیقات نوآورانه ای که موجب اعتلای علمی کشور در جهان می گردد.

7

توجيه هزينه بري / سرمايه گذاري

هزينه انجام اين پروژه پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه است؟

8

همگرايي با اهداف ملي

پژوهش مورد نظر چه مقدار با فرآيند توسعه كشور( سند چشم انداز ، برنامه هاي توسعه ملي و...) همگرايي دارد؟

9

ماموریت گرایی

پژوهش مورد نظر چه مقدار با ماموریت های دانشگاه همگرايي دارد؟

10

تولید ثروت و توسعه صادرات

تحقیقاتی که منجر به تولید ثروت و توسعه صادرات شود.

11

ظرفیت سازی

افزایش توان ملی در مقابل بیماریها وتهدیدات

12

آينده نگري

تاثير فعاليت بر محيط زيست و سلامت مردم در نسلهاي آينده

13

پاسخگويي نظام سلامت

منظور اين است كه موضوع مورد تحقيق تاچه ميزان نشانگر تناسب خدمات ارائه شده با نياز جامعه است، حرمت و كرامت انساني را رعايت ميكند.

14

فرابخشي بودن

موضوع مورد تحقيق تا چه ميزان با مشاركت ساير بخش هاي مرتبط انجام مي شود

15

پابر جایی مسئله

مشکل مورد نظر تا چه میزان پا برجا است؟

16

اخلاقی بودن

آیا موضوع از لحاظ اخلاقی قابل پذیرش می باشد؟

17

ارتقای سلامت جامعه

موضوع تا چه میزان سلامت جامعه را ارتقا می دهد؟

18

حل مشکلات جامعه

موضوع کدام یک از مشکلات جامعه را مطرح کرده یا مرتفع می سازد؟

19

بازخورد یافته های مطالعه کوهورت

کدام یک از مشکلات و بیماری هایی را که در طرح کوهورت پرشین فسا مطرح شده است بازخورد می دهد؟

 

 

 

حیطه بیماری های غیرواگیر

 1. -               مطالعات اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان در بیماران قلبی و عروقی
 2. -               مطالعات اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان در بیماران سکته مغزی
 3. -               مطالعات اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان در بیماران دیابتی
 4. -               مطالعات اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان در بیماری های خود ایمنی
 5. -               مطالعات اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان در زخم و بیماری های پوستی
 6. -               پژوهش های کیفی، طراحی ابزار، مداخله ای و کاربردی در زمینه پرستاری در بیماران قلبی و عروقی
 7. -               پژوهش های کیفی، طراحی ابزار، مداخله ای و کاربردی در زمینه پرستاری در بیماران سکته مغزی
 8. -               پژوهش های کیفی، طراحی ابزار، مداخله ای و کاربردی در زمینه پرستاری در بیماران دیابت
 9. -               پژوهش های کیفی، طراحی ابزار، مداخله ای و کاربردی در زمینه پرستاری در بیماری های خود ایمنی
 10. -          پژوهش های کیفی، طراحی ابزار، مداخله ای و کاربردی در زمینه پرستاری در زخم و بیماریهای پوستی
 11. -           بررسی هزینه اثر بخشی( بار بیماری ها) بیماری های مزمن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه

 

 

حیطه فوریت های پزشکی، اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

  1. -      مدیریت زمان، مدیریت صحنه حادثه و تریاژ در اورژانس های پیش بیمارستانی( چالش ها و راهکارها)
  2. -      تحلیل الگوی بروز و علل مرگ و میر در حوادث ترافیکی در منطقه
  3. -      طراحی الگوی مدل امداد رسانی در حوادث جاده ای و اورژانس های هوایی
  4. -      بررسی وضعیت اعزام و انتقال بین بیمارستانی، هزینه اثر بخشی و راهکارهای بهبود کیفیت خدمات
  5. -      انجام مطالعات پژوهش های کاربردی در زیمنه عملکرد و رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی ( چالش ها و راهکارها)
  6. -      طراحی مدل های بومی ارزیابی خطر و ترسیم نقشه های خطر در حوزه بلایا و حوادث با استفاده از فناوری های نوین ( هوش مصنوعی و ....)
  7. -      انجام تحقیقات مداخله ای به منظور ارتقای توانمندی های حرفه ای اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
  8. -      بررسی آسیب های شغلی و مدیریت خطر در اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
  9. -      ارائه تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینه عوامل تاثیر گذار در زمینه فرسودگی تجهیزات پزشکی و ارائه راهکار های
  10. - انجام تحقیقات در زمینه ایمنی بیمار و کنترل عفونت در اورژانس های بیمارستانی و سایر بخش ها

 

 

   حیطه سلامت روانی و اجتماعی

 

   1. -      مطالعات مداخله ای و کاربردی در بیماران اقدام کننده به خودکشی و یا خانواده آن ها
   2. -      انواع مطالعات توصیفی و مداخله ای مربوط به سلامت روان دانشجویان
   3. -      مراقبت های تسکینی و معنوی در بیماران در مراحل پایانی عمر( سرطان و ...) و یا خانواده بیماران

 

حیطه سلامت خانواده و جوانی جمعیت

   1. -      بررسی و مداخله در زمینه پشگیری، عوامل خطر، شناسایی و درمان ناباروری
   2. -      مطالعات مربوط به سلامت مادر و کودک
   3. -      بررسی و مداخله در خصوص ترویج زایمان طبیعی
   4. -      طراحی مداخلات فردی و اجتماعی در خصوص فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی
   5. -      مطالعات و مداخلات شناسایی و کنترل مشکلات سالمندی
   6. -      بررسی عوامل موثر و زمینه ساز اقدام به سقط جنین
   7. -      بررسی عوامل موثر و زمینه ساز بر تمایل به تک فرزندی
   8. -      بررسی علل و بروز رفتارهای پر خطر ( مصرف الکل، سیگار و دارو ها .... )در نوجوانان و جوانان
   9. -      مطالعات اپیدمیولوژی، مداخله ای و کاربردی در  اختلالات اضطرابی، افسردگی و سایر بیماری های سایکولوژیک

 

حیطه علوم دارویی

 1. -      تحقیق و توسعه داروهای گیاهی و شیمیایی در بیماری ها(  با تمرکز بر فناوری و محصول محوری
 2. -      مطالعات و مداخلات مربوط به میزان مصرف، تجویز منظقی، مصرف منظم و اقتصاد دارویی
 3. -      مطالعات مربوط به مقاومت های دارویی

 

حیطه علوم تغذیه، ایمنی مواد غذایی

 1. -      مطالعات مربوط به سم شناسی و ارزیابی خطر مواد غذایی
 2. -      مطالعات مربوط به چاقی و اضافه وزن از زمان کودکی تا بزرگسالی
 3. -      مطالعات مربوط به سوء تغدیه از زمان کودکی تا بزرگسالی

 

 

حیطه بیماری های میکروبی

  1. -         تحقیقات بنیادی و اپیدمیولوژی و مداخله ای در تب مالت
  2. -         تحقیقات بنیادی و اپیدمیولوژی و مداخله ای در سل
  3. -         تحقیقات بنیادی و اپیدمیولوژی و مداخله ای لیشمانیا
  4. -         تحقیقات بنیادی و اپیدمیولوژی و مداخله ای کیست هیداتیک

 

حیطه علوم پایه

  1. مطالعات بنیادی در زمینه بیماری های قلب و عروق
  2. مطالعات بنیادی در زمینه سکته مغزی
  3. مطالعات بنیادی در زمینه دیابت
  4. مطالعات بنیادی در زمینه بیماری های خود ایمن
  5. مطالعات بنیادی در زمینه زخم و بیماریهای پوستی
  6. مطالعات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری ها
  7. تولید پروتئین های نوترکیب با رویکرد اولویت های کشوری مورد نیاز
  8. مطالعات مربوط به تهیه ی کیت ها و روش های نوین در غربالگری و تشخیص زودرس بیماری ها

 

 

حیطه سرطان

 1. -            بررسی و مداخلات پیشگیری از درد و مکانیسم های کاهش آن
 2. -            مطالعات بنیادی درزمینه مدلسازی آزمایشگاهی، حیوانی جهت شناسایی و درمان سرطان
 3. -            شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت و درمان در بیماران سرطانی
 4. -            بررسی و مداخلات بار بیماری و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی
 5. -            بررسی اثر بخشی گیاهان دارویی در تسکین علائم، کنترل و درمان سرطان
 6. -            شناسایی بیومارکرهای مولکولی تشخیص، پیشرفت و درمان سرطان
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: