• 1401/04/21
 • - تعداد بازدید: 372
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 1. -     حیطه بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی
 2. -    حیطه علوم پایه
 3. -    حیطه علوم دارویی
 4. -    حیطه علوم بهداشتی، ایمنی مواد غذایی و تغذیه
 5. -    حیطه بیماری های غیرواگیر
 6. -    حیطه ی بیماری های واگیردار
 7. -    حیطه اصلاح ساختار و جوانی جمعیت
 8. -    حیطه سرطان

 

 

 

 

 

سیاست کلی:

سیاست کلی این معاونت حمایت از کلیه طرح های پژوهشی محصول محور که رویکرد فناورانه را دنبال می کند خوهد بود.

 

 

گردش کار:

به منظور تعیین اولویت های پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا فراخوان تعیین اولویت را به کلیه دانشکده ها، گروه های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی فسا ارسال نمود. پس از گرد آوری اطلاعات شورای سیاست گذاری معاونت تحقیقات و فناوری با در نظر داشت تطابق با اسناد بالادستی و ماموریت های دانشگاه اقدام به بررسی، دسته بندی و تعیین اولویت موارد نمود. پیشنویس مطرح شده در جلسه عمومی شورای پژوهشی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر مواردی مورد اصلاح قرار گرفت و با رای گیری به تصویب رسید.

 

معیار های دانشگاه علوم پزشکی فسا برای تعیین اولویت های پژوهشی

ردیف

معیار

تعریف

1

اهمیت مسئله

مسئله چه ابعادي دارد ؟ ( از لحاظ شيوع ، بروز ، شدت ، ناتواني ، مرگ و مير ، موربيديتي ، سالهاي زندگي بالقوه از دست رفته ، سالهاي زندگي منطبق شده با ناتواني و....)

2

نوپديد بودن بيماري

بيماري كه قبلا در كشور يا جهان وجود نداشته است

3

نیازها و دغدغه های جامعه

پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نيازها و دغدغه هاي جامعه است ؟

4

تاکید و تمرکز بر برابری و عدالت در سلامت

پژوهش در اين زمينه تا چه مقدار در فراهم سازي عدالت بيشتر در زمينه هاي اجتماعيدموگرافيك ، اقتصادي ، دسترسي / ارائه خدمات بهداشتي و همچنين عدالت جنسيتي نقش خواهد داشت ؟

5

نوآورانگی پژوهش

چه ميزان اطلاعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع مورد نظر وجود دارد و آيا اين اطلاعات كافي هستند ؟

6

گسترش مرزهای دانش

تحقیقات نوآورانه ای که موجب اعتلای علمی کشور در جهان می گردد.

7

توجيه هزينه بري / سرمايه گذاري

هزينه انجام اين پروژه پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه است؟

8

همگرايي با اهداف ملي

پژوهش مورد نظر چه مقدار با فرآيند توسعه كشور( سند چشم انداز ، برنامه هاي توسعه ملي و...) همگرايي دارد؟

9

ماموریت گرایی

پژوهش مورد نظر چه مقدار با ماموریت های دانشگاه همگرايي دارد؟

10

تولید ثروت و توسعه صادرات

تحقیقاتی که منجر به تولید ثروت و توسعه صادرات شود.

11

ظرفیت سازی

افزایش توان ملی در مقابل بیماریها وتهدیدات

12

آينده نگري

تاثير فعاليت بر محيط زيست و سلامت مردم در نسلهاي آينده

13

پاسخگويي نظام سلامت

منظور اين است كه موضوع مورد تحقيق تاچه ميزان نشانگر تناسب خدمات ارائه شده با نياز جامعه است، حرمت و كرامت انساني را رعايت ميكند.

14

فرابخشي بودن

موضوع مورد تحقيق تا چه ميزان با مشاركت ساير بخش هاي مرتبط انجام مي شود

15

پابر جایی مسئله

مشکل مورد نظر تا چه میزان پا برجا است؟

16

اخلاقی بودن

آیا موضوع از لحاظ اخلاقی قابل پذیرش می باشد؟

17

ارتقای سلامت جامعه

موضوع تا چه میزان سلامت جامعه را ارتقا می دهد؟

18

حل مشکلات جامعه

موضوع کدام یک از مشکلات جامعه را مطرح کرده یا مرتفع می سازد؟

19

بازخورد یافته های مطالعه کوهورت

کدام یک از مشکلات و بیماری هایی را که در طرح کوهورت پرشین فسا مطرح شده است بازخورد می دهد؟

 

 

 

حیطه بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی

 • 1- بررسی بار بیماری های مزمن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه
 • 2- مطالعات مربوط به سیگار، الکل، مواد مخدر، روانگرد ها و و پیش ساز ها با رویکرد اجتماعی در ابعاد پایه، بالینی وجمعیت شناختی
 • 3- تحقیقات و مداخلات در جهت ارتقای سبک زندگی سالم خصوصا با تمرکز بر فعالیت فیزیکی
 • 4- مطالعات مربوط به اختلالات خلقی، افسردگی، اضطراب و خواب
 • 5- مطالعات مربوط به خودکشی
 • 6 -مطالعات مربوط به کاهش تلفات مرتبط با سوانح ترافیکی و جاده ای
 • 7- بررسی علل زمینه ساز طلاق و مداخلات فردی و اجتماعی مرتبط با کاهش طلاق
 • 8- مطالعات مربوط به بهداشت محیط
 • 9- بررسی اثر بخشی آموزش مدل های مختلف آموزش بهداشتی
 • 10-مطالعه و بررسی شاخص های کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های پیاده شده در تمامی حوزه های بهداشتی، درمانی و عملکردی دانشگاهی
 • 11- مطالعات مرتبط با اخلاق پزشکی

 

حیطه علوم پایه

 • 1- مطالعات بنیادی بیماری های مزمن (قلب و عروق، گوارش، ریه ...)
 • 2- تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی
 • 3- مطالعات بنیادی بیماری های سیستم عصبی و علوم اعصاب
 • 4- ژن درمانی
 • 5- مطالعات نانو
 • 6- مطالعات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک در تشخیص و درمان بیماریها، و بیولوژی پزشکی
 • 7- مطالعات ارزیابی، طراحی و تولید واکسن
 • 8- مطالعات ارزیابی، طراحی و تولید پروتئین های نوترکیب
 • 9- مطالعات مهندسی بافت
 • 10- مطالعات مربوط به تهیه ی کیت ها و روش های نوین در غربالگری و تشخیص زودرس بیماری ها

 

 

 

حیطه علوم دارویی

 • 1- تحقیق و توسعه داروهای گیاهی و شیمیایی در بیماری ها با تمرکز بر فناوری و محصول محوری
 • 2- مطالعات و مداخلات مربوط به میزان مصرف، تجویز منظقی، مصرف منظم و اقتصاد دارویی
 • 3- مطالعات مربوط به مقاومت های دارویی

 

 

حیطه علوم تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 • 1- مطالعات مربوط به بیماری های متابولیک
 • 2- مطالعات مربوط به فرمولاسیون، نگهداری، بسته بندی و عرضه مواد غذایی
 • 3- مطالعات مربوط به سم شناسی و ارزیابی خطر مواد غذایی
 • 4- مطالعات مربوط به چاقی و اضافه وزن از زمان کودکی تا بزرگسالی

 

 

 

حیطه بیماری های غیرواگیر

 • 1- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماران قلبی و عروقی
 • 2- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماران دیابتی
 • 3- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماریهای مزمن تنفسی
 • 4- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماریهای گوارشی
 • 5- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماری های سیستم ایمنی و خود ایمنی

 

 

حیطه ی بیماری های واگیردار

 • 1- بررسی تاثیر اجرای بسته های آموزشی پیشگیری و کنترل از بیماری های واگیر دار ( در سطح فرد ، خانواده ، جامعه و گروه های خاص)
 • 2- بررسی وضعیت شیوع، پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید (مانند کرونا، عفونت های ویروسی تنفسی، ، و ...) و عفونت های بیمارستانی
 • 3- مطالعات مربوط به باکتری ها، زئونوز، انگل ها، قارچ ها و عوامل بیماری های عفونی خصوصا بیماریهای بومی شهرستان از قبیل لیشمانیا و بروسلا و ...

 

 

حیطه اصلاح ساختار و جوانی جمعیت

 • 1- بررسی و مداخله در زمینه، پشگیری، عوامل خطر، شناسایی و درمان ناباروری
 • 2- مطالعات مربوط به سلامت مادر و کودک
 • 3- بررسی و مداخله در خصوص ترویج زایمان طبیعی
 • 4- طراحی مداخلات فردی و اجتماعی در خصوص فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی
 • 5- مطالعات و مداخلات شناسایی و کنترل مشکلات سالمندی

 

حیطه سرطان

 • 1- بررسی و مداخلات پیشگیری از درد و مکانیسم های کاهش آن در بیماریهای مزمن خصوصا سرطان
 • 2- مداخلات مربوط به طب تسکینی
 • 3- مطالعات بنیادی درزمینه مدلسازی آزمایشگاهی، حیوانی جهت شناسایی و درمان سرطان
 • 4- شناسایی، کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت و درمان در بیماران سرطانی
 • 5- مداخلات آموزشی در زمینه آگاهی و پیشگیری از عوامل خطر و گسترش سرطان
 • 6-  بررسی و مداخلات بار بیماری و کیفیت رندگی در بیماران سرطانی
 • 7- بررسی اثر بخشی گیاهان دارویی در تسکین علائم، کنترل و درمان سرطان
 • 8- شناسایی بیومارکرهای مولکولی تشخیص، پیشرفت و درمان سرطان

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: