• 1401/02/04
  • - تعداد بازدید: 190
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اعضای کمیته اخلاق

اعتبارنامه

شناسه: IR.FUMS.REC
نوع: کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
سلسله مراتب: کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه/منطقهای
تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مدت اعتبارنامه: ۲ سال
مشاهده اعتبارنامه: فارسی انگلیسی


اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا خون وسرطان بالغین/فوق تخصص محمد کاظم وکیل
رئیس/ عضو اصلی
استادیار معاونت تحقیقات و فناوری ژنتیک پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) یاسر منصوری
دبیر/ عضو اصلی
استادیار عضو هیئت علمی حقوق بین الملل/دکترای تخصصی (PhD) اسماعیل طهمورثی
حقوقدان/ عضو اصلی
N/A مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی فسا تاریخ اسلام و تشیع/کارشناسی ارشد مهدی یعقوبی
روحانی/ عضو مشاور دائمی
استادیار عضو هیئت علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رضا تبریزی
متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی
استادیار عضو هیئت علمی طب سنتی ایرانی/متخصص بالینی مهسا رستمی
متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی
دانشیار عضو هیئت علمی علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) زهره ماکولاتی
پژوهشگر/ عضو اصلی
استادیار مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کاظم جوانمردی
پژوهشگر/ عضو اصلی
استادیار مدیر گروه میکروب شناسی ویروس شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سهراب نجفی پور
پژوهشگر/ عضو اصلی
استادیار معاون آموزشی بیهوشی/متخصص بالینی علی حسینی پور
عضو اصلی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری پرستاری داخلی- جراحی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی بیژنی
عضو مشاور دائمی
استادیار رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عزیزا... دهقان
نماینده جامعه علمی/ عضو اصلی
N/A کارشناس کمیته اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/کارشناسی ارشد زهرا بردبار زارعی
کارشناس کمیته
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: