لیست اخبار صفحه :1
اطلاع رسانی جوایز علمی ، بورس های تحصیلی و کارآفرینی مجمع خیران نخبه پرور فارس
اعطای جوایز مجمع خیران نخبه پرور استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس

اطلاع رسانی جوایز علمی ، بورس های تحصیلی و کارآفرینی مجمع خیران نخبه پرور فارس

مجمع خیران نخبه پرور استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس اقدام به اعطای جوایز علمی، کارآفرینی و همچنین بورس های تحصیلی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نوآوران کارافرینان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور نموده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: