در روز کارمند از سرکار خانم بیژنی تقدیر شد

تجلیل در روز کارمند

سرکار خانم بیژنی کارمند نمونه معاونت تحقیقات

در روز کارمند از سرکار خانم بیژنی تقدیر شد

سرکار خانم بیژنی کارمند نمونه معاونت تحقیقات

1401/06/05

آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/04/10

کل مبتلایان
32208
بهبود یافته
31711
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
100496
تست PCR
80251
کل بستری ها
5769
واکسن دز اول
161770
واکسن دز دوم
146128
واکسن دز سوم
74484
جمع واکسیناسیون
382382
آرشیو