معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیر تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی :
رضا همایونفر homayoonfar
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : تغذیه
پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی :
علی قنبری اسد axx
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات  و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیک :