معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

پرسش های متداول

تاریخچه معاونت

تاریخچه معاونت تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که یکی از هشت معاونت دانشگاه است از سال 1392 به طوررسمی از معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجزا و فعالیت خود را به طور مستقل زیر نظر ریاست محترم دانشگاه آغاز نمود. ساختار تشکیلاتی: مجموعه معاونت تحقیقات ...

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی بسمه تعالیحیطه های تعیین شده توسط دانشگاه  علوم پزشکی فسا : حیطه سلامت روان حیطه علوم پایه حیطه علوم دارویی حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه حیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعه حیطه بیماری های غیرواگیر حیطه ی بیماری های واگیردار حیطه ی ...

راهنمای عمومی استفاده از وبسایت

راهنمای عمومی استفاده از وبسایت راهنمای عمومی استفاده از وب سايت به وب سايت معاونت  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی فسا خوش آمديد. در اين وب سايت دسترسی به اطلاعات و صفحات مختلف، از مسيرهای مختلف امكان پذير است. اين راهنما به معرفی همه مسيرها نمی پردازد. راه های دسترسی به صفحات ...

اعضاء و کارکنان

اعضاء و کارکنان          نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار زارعی سمت : کارشناس پژوهشی مقطع تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی شرح وظایف: *کارشناس علم سنجی *کارشناس طرح های پژوهشی  *تأئید و فعالسازی پژوهشگران در سامانه پژوهان * رابط واحد آمار و معاونت تحقیقات *کارشناس ...