معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اولویت های پژوهشی

بسمه تعالیحیطه های تعیین شده توسط دانشگاه  علوم پزشکی فسا :

  • حیطه سلامت روان
  • حیطه علوم پایه
  • حیطه علوم دارویی
  • حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه
  • حیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعه
  • حیطه بیماری های غیرواگیر
  • حیطه ی بیماری های واگیردار

 

این حیطه ها براساس همه ی شاخص ها تعیین گردیده است

معیارهای پیشنهادی دانشگاه

 حیطه سلامت روان
               

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1بررسی بار بیماری های روان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

2مطالعات مربوط به اعتیاد در ابعاد پایه، بالینی وجمعیت شناختی

3مطالعات مربوط به اختلالات خلقی و افسردگی

4مطالعات مربوط به خودکشی

5بررسی ابعاد مختلف برنامه های ادغام سلامت روان در نظام PHC

6بررسی علل زمینه ساز طلاق

7مطالعات مربوط به اختلالات اضطرابی در جامعه ی فسا

 

حیطه علوم پایه

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1

مطالعات بنیادی قلب و عروق

2

تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی

3

بیماری های سیستم عصبی و علوم اعصاب

4

تحقیقات در زمینه ناباروری

5

درد و مکانیسم های کاهش

6

بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی

7

مطالعات بنیادی درزمینه سرطان

8

ژن درمانی

9

مطالعات نانوحیطه علوم دارویی

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1تحقیق و توسعه داروهای شیمیایی در بیماری های مختلف

2تحقیق و توسعه داروهای گیاهی  در بیماری های مختلف

3مطالعات مربوط به مقاومت های دارویی4مطالعات فارماکواپیدمیولوژی

5

تجويز و مصرف منطقي داروهای پرمصرف و پرهزينه6بررسی وضع موجود و مداخلات آموزشی در زمینه اطلاعات دارویی، شیوه تجویز و ........حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1

سلامت مادر و کودک

2بررسی وضعیت مصرف سیگار ، دخانیات ، مواد و الکل و علل زمینه ای در گروه مختلف

3بررسی تأثیر اثر بخشی آموزش های مدل های مختلف آموزش بهداشتی

4

مطالعات مربوط به بیماری های متابولیک

5

مطالعات مربوط به بهداشت مواد غذایی

6

مطالعات مربوط به چاقی و اضافه وزنحیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعهردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1مطالعات مربوط به طرح تحول سلامتحیطه بیماری های غیرواگیر

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی و عروقی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

2بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران دیابتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا 

3بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری و مراقبت در بیماران سرطانی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی فسا

4بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر ، پیشگیری از چاقی از زمان کودکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا

5

بیماری های سیستم ایمنی وخود ایمنی

6بررسی عوامل خطر ژنتیکی در بروز بیماری های مختلف و نقش ژن ها در بیماری ها

7

بررسی عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیرواگیرحیطه ی بیماری های واگیردار

ردیف

عناوين اولويت هاي پژوهشي

1بررسی تاثیر اجرای بسته های آموزشی پیشگیری و کنترل از بیماری های واگیر دار ( در سطح فرد ، خانواده ، جامعه و گروه های خاص )

 

2بررسی وضعیت بیماری های عفونی نو پدید و عفونت های بیمارستانی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا

3مطالعات مربوط به زئونوز

4مطالعات مربوط به انگل ها

5مطالعات مربوط به قارچ ها