معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ساعات استفاده از کتابخانه

مخزن: 8 صبح تا 3 عصر

قرائت خانه: آقایان: 24 ساعت شبانه روز    خانم ها: 8 صبح تا 11 شب

پیوست ها:

آیین نامه کتابخانه ها - دانشگاه فسا.pdf حجم فایل:218.54 کیلوبایت
آیین نامه وجین منابع کتابخانه.pdf حجم فایل:220.19 کیلوبایت