معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه علمی و پژوهشی کشور جهت ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا بدینوسیله پتانسیل علمی اساتید دانشگاه جهت انجام طرح های اجرایی همچنین برخی از پروژه های مرتبط با صنعت را اعلام ...

خدمات ثبت

خدمات ثبت با توجه به درخواست های ارسالی و هماهنگی های انجام شده، موسسات زیر خدمات ثبت شرکت، برند، اختراع و ... را از طریق حقوقی ارائه می نمایند.  خدمات ثبت شرکت ♦ موسسه حقوقی پدیده (جناب آقای جایروندی) 32326024-  071 09170222520 ♦ موسسه حقوقی موسوی (سرکار ...

هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد

هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد 1-شرکت پارسی ژن اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- دکتر حبیب ا... ذاکری- مهندس محمد رضا هاشمی زمینه فعالیت: مانیتور ریموت بیوبانک (تولید پروتوتایپ) نرم افزارهای اختصاصی سیستم های ثبت بیماری ها (تولید محصول) 2-هسته فناور تولید Angio Assist Ball اعضاء: ...

تماس با ما

تماس با ما نشانی فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی- مرکز رشد تلفن مستقیم 071-53312892 تلفن دانشگاه 071-53350994-6 پست الکترونیک emailProtector.addCloakedMailto("ep_7d5430cf", 1);