معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی شایعترین علت مرگ و میر نوزادان و کودکان کمتر ازپنج سال ثبت شده در بایگانی بیمارستان ولی عصر(عج) و دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در طی سالهای 1393-1380

بررسی شایعترین علت مرگ و میر نوزادان و کودکان کمتر ازپنج سال ثبت شده در بایگانی بیمارستان ولی عصر(عج) و دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در طی سالهای 1393-1380 دانشجو:زینب بی زوال     استاد راهنما: دکتر قاسم نیکفر استاد مشاور:  چکیده زمینه و هدف: میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان از مهمترین شاخصهای توسعه بهداشتی در جهان است. بدون شک اولین قدم درراه ارتقاء سطح این شاخص شناسایی علت مرگ ومیر ...

بررسی میزان تفاوت اثر پماد هیدروکورتیزون 1٪و تاکرولیموس03/0٪ برضایعات صورت شیرخواران 24ـ2 ماهه مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه حمزه فسا در سال 93ـ 1392

بررسی میزان تفاوت اثر پماد هیدروکورتیزون 1٪و تاکرولیموس03/0٪ برضایعات صورت شیرخواران 24ـ2 ماهه مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه حمزه فسا در سال 93ـ 1392 دانشجو:مریم بهشتی     استاد راهنما: دکتر محمد حسین لهراسب استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: ت آتوپیک یک بیماری خارش¬دار، مزمن و عود¬کننده است که در نوزادان و شیرخواران شایع¬تر است. درمان بیماری مصرف نرم کننده¬ها، کورتیکواستروئیدهای ...

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 دانشجو:مریم خدیو     استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: سرطان های دستگاه ادراری تناسلی طیف وسیعی از سرطان ها را شامل می شوند که شایع ترین آن ها سرطان های مثانه و پروستات هستند. شناخت اپیدمیولوژی ...

بررسی افسردگی, اضطراب و استرس در زنان نوجوان باردار در مقایسه با زنان بالغ باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولیعصر (عج) در سال 94-93

بررسی افسردگی, اضطراب و استرس در زنان نوجوان باردار در مقایسه با زنان بالغ باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولیعصر (عج) در سال 94-93 دانشجو:مریم برزکار     استاد راهنما: دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده چکیده زمینه و هدف: اختلالات افسردگی,استرس و اضطراب(DAS)در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد.حدود 20% زنان حامله دچار افسردگی حول زایمان هستند ...