معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی معیار PSI در بیماران پنومونی بستری در بیمارستان شریعتی فسا

بررسی معیار PSI در بیماران پنومونی بستری در بیمارستان شریعتی فسا دانشجو:پریسا کاملی     استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: دکتر عزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: پنومونی اکتسابی از جامعه شیوع و پتانسیل تهدیدکنندگی حیات بالایی دارد. سیستم های امتیازدهی متعددی برای پیش بینی شدت پنومونی ...

بررسی فراوانی هر یک از تشخیص های افتراقی الگوی نقاط سفید پراکنده در اندوسکوپی دئودنوم بیماران شهرستان فسا از دیماه 94 تا پایان خرداد 95

بررسی فراوانی هر یک از  تشخیص های افتراقی الگوی نقاط سفید پراکنده در اندوسکوپی دئودنوم بیماران شهرستان فسا از دیماه 94 تا پایان خرداد 95 دانشجو:الهه نیرویی     استاد راهنما: دکتر سید علاء کاظمینی استاد مشاور: دکتر علیرضا توسلی، فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: SWS یک یافته غیر طبیعی در اندوسکوپی دئودنوم بیماران است که علل مختلفی ممکن است داشته باشد.لنفانژکتازی روده ...

بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم

بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم دانشجو:ایمان فرقانی     استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده، فرزانه مباشری، دکتر پوپک محقق، دکتر سید منصور کشفی چکیده زمینه و هدف: پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن با افزایش درد، ناتوانی، کاهش ...

ارتباط بین آترواسکلروز وضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید با سطح پروتئین واکنش گرالتهابی با حساسیت بالا (Hs CRP ) خون در مبتلایان به استئوآرتریت مفصل زانو

ارتباط بین آترواسکلروز وضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید با سطح پروتئین  واکنش گرالتهابی با  حساسیت بالا (Hs CRP  ) خون در مبتلایان به استئوآرتریت مفصل  زانو دانشجو:افشین رزمجویی     استاد راهنما: دکتر احسان بهرامعلی استاد مشاور: دکتر علیرضا عسکری، دکتر عزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی و بزرگترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال ومسن است، که ...