معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی فراوانی اختلال ملال قبل از قاعدگی و ارتباط آن با اختلالات خواب در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا در سال 94

بررسی فراوانی اختلال ملال قبل از قاعدگی و ارتباط آن با اختلالات خواب در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا در سال 94 دانشجو:سحر جهانگیری     استاد راهنما: دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: باتوجه به نقش مهم و اساسی خواب در سلامت و عملکرد اجتماعی فرد و تغییرالگوی خواب به عنوان یکی از شایع ترین علایم اختلال ملال قبل ...

بررسی شیوع کم خونی و وضیعت ذخایر اهن در بیماران دیالیزی شهرستان فسا در طی سال های 1394-1395

بررسی شیوع کم خونی و  وضیعت ذخایر اهن در بیماران دیالیزی  شهرستان فسا در طی سال های 1394-1395 دانشجو:زینب باقر اصل     استاد راهنما: دکتر پوپک محقق استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: بیماری مزمن کلیوی (CKD) یکی از بیماری های ناتوان کننده است، که با عوارض سیستمیک فراوانی همراه است. نارسایی مزمن کلیوی معمولا با کم ...

وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان‌های پستان و دستگاه تناسلی تشخیص داده شده در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 91-1382

وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان‌های پستان و دستگاه تناسلی تشخیص داده شده در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 91-1382 دانشجو:زهرا حاجی زاده     استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: در دنیای امروز سرطان‌ها بخصوص در میان زنان یکی از مسائل همه گیر شناختی مهم می‌باشد و این مسئله در مورد سرطان پستان که شایعترین ...

مقایسه تأثیر استفاده از شیاف دیکلوفناک و کرم لیدوکائین-پریلوکائین (کرم XYLA) بر میزان کاهش درد پس از اپی زیوتومی در زایمان طبیعی در بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا

مقایسه تأثیر استفاده از شیاف دیکلوفناک و کرم لیدوکائین-پریلوکائین (کرم XYLA) بر میزان کاهش درد پس از اپی زیوتومی در زایمان طبیعی در بیمارستان ولی عصر (عج)  شهرستان فسا دانشجو:عاطفه زارع شیبانی     استاد راهنما: دکتر رویا کوکبی استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: از مشکلات مهم پس از اپی زیوتومی درد پرینه است که در روز اول پس از زایمان شدید تر است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تأثیر استفاده ...