معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  بهناز رضوی استاد راهنما:  دکتر رامین نیکنام استاد مشاور:  دکتر لاله محمودی     
چکیده
زمینه و هدف:

 بیماری های گوارشی مثل ریفلاکس معده به مری، یبوست عملکردی و اسهال عملکردی  با علائمی خود را نشان می­دهند که بیماران معمولاً برای برطرف کردن آنها اقدام به خوددرمانی می­کنند. این بیماری­ها در جمعیت عمومی کشور ما بسیار شایع بوده و یکی از مهمترین دلایل ارجاع پزشکان عمومی و درخواست مشاوره متخصص توسط ایشان هستند. بیشتر داروهایی که برای بیماری­های گوارشی استفاده می­شوند، جزء دسته داروهای بدون نیاز به نسخه می­باشند و بیماران اغلب خودشان تصمیم می­گیرند از این داروها استفاده کنند و آنها را بدون مشورت با پزشک خود  تهیه می­کنند. با توجه به این مسئله که استفاده از داروی نامناسب اثرات زیان باری بر سلامتی فرد دارد و همچنین با در نظر گرفتن بار اقتصادی سنگینی که پدیده­ی خوددرمانی بر جامعه تحمیل می­کند، تصمیم به انجام این مطالعه گرفته شد.

مواد و روش

 در این مطالعه 390 نفر بیمار مبتلا به ریفلاکس معده به مری و 230 نفر بیمار یبوست عملکردی و80 نفر بیمار اسهال عملکردی مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان ولی عصر فسا و بیمارستان شهید فقیهی در شیراز مورد بررسی قرار گرفتند و فرم مخصوص که شامل معیارهای تشخیص این دو بیماری و علایم همراه بیماران و پرسش در مورد خوددرمانی بیماران بود، برای هر بیمار، جداگانه تکمیل شد. پس از جمع آوری اطلاعات داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون­های توصیف میانگین (انحراف معیار) و تعداد درصد بیان شد و بررسی ارتباط بین متغیرها با T-TEST ، Chi-Square  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

 در این مطالعه آمار کلی خوددرمانی 76% بوده است که این میزان در افراد مبتلا به  یبوست مزمن68.1%، اسهال مزمن 65% و ریفلاکس معده به مری 84% گزارش شده است و بیشترین داروهای شیمیایی استفاده شده در هر بیماری نیز به ترتیب laxativeها، آنتی بیوتیک و h2blockerها بودند. بیشترین داروی گیاهی مورد استفاده هر سه گروه نیز "آویشن" بوده است. در این مطالعه افراد دارای بیماری ریفلاکس معده به مری خوددرمانی مناسب­تری (99%) نسبت به دو بیماری دیگر داشته­اند. این مطالعه نشان داد که بین خوددرمانی و برخی متغیرهای دموگرافیک شامل جنس، سن، تحصیلات و وضعیت تاهل رابطه معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری:

 با توجه به افزایش میزان خوددرمانی در سال های اخیر، می­توان با  آگاه کردن بیماران از زیان­های این رفتار و پر رنگ تر کردن نقش داروخانه­ها و پزشکان داروساز در آموزش موارد مورد نیاز هر دارو در هنگام خرید آن،  شیوع و عوارض خوددرمانی را کاهش داد. همچنین با توجه به شیوع  بالای خوددرمانی گیاهی لازم است مراحل تهیه و توزیع داروهای گیاهی تا حد امکان قانونمند و با نظارت صورت گیرد.


A survey on Prevalence of self-medication and drugs used in selfmedication of visitors over 12 years with functional constipation , functional diarrhea and GERD in gastro enterology clinics of Vali asr hospital of Fasa and Faghihi hospital of Shiraz

Advisor: Dr. LaleMahmudi Supervisor: Dr. RaminNiknam   Student: Behnaz Razavi

Abstract

Background & Objective:

 Clinical judgment is essential principle at medicine. How to make the best decision is the basic step of clinical judgment. The success and effectiveness in clinical practice is a direct  result of suitable decision.The most accurate and timely decisions impacting physicians, accelerating the healing process of patients, further investigation is treating patients and reducing costs. The purpose of this study is to clarify the existing deficiencies in the clinical judgment of students by questionnaire.

Materials & Methods:

 In this study, students of medical sciences passing course of interne in Year 92 was done by Status and clinical judgment were assessed through a questionnaire. After students answered the questions of questionnaire their answerswas used for data analysis

Results:

 At this research 49 students of medicine  with average age  24.6 were takeda part. 55.6 % ofvolunteers were women and 45.5% were  men.at  a  general  student of entry 1385 at point of view diagnostic and  teartment  were better form other students.

Conclusion:

students at graduation had a better recognition of diagnosis or treatment. In general terms it can be concluded that medical education in clinical judgment is a main element in the treatment of patients and after education, it was observed that increasing at realizing of prescriptions, especially for prescribe of antibiotics.

 

 

 

 

 

پیوست ها:

237-92.pdf حجم فایل:312.46 کیلوبایت