معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نوشتن مقدمه به بهترین نحو

نوشتن مقدمه به بهترین نحو همانطور که مستحضرید در قسمت های قبلی مباحث آموزشی به بیان چگونگی مقدمه مقاله پرداختیم. اکنون نکات دیگری را بیان می داریم تا گفته های پیشین تکمیل گردند. بطور كلی ساختار مقدمه از موارد زیر پیروی می ‌كند: 1- ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت 2- ...

مشخصات یک مقاله چاپ شده در مجلات

مشخصات یک مقاله چاپ شده در مجلات Volume number: شماره ی سالِ انتشارِ یک مجله را مشخص می کند. Issue number: شماره ی مجله، در یک سال مشخص می باشد. Number: تعداد کل شماره های یک مجله را مشخص می کند. مثال: Volume number: 2 ، Issue number: 2 ، Number: 6 ، به این معنی است که این مجله در ...

نوشتن manuscript (پیش نویس) مقاله

نوشتن manuscript (پیش نویس) مقاله به دلیل تفاوت های آیین نگارشی بین مجلات مختلف، بهتر است پیش از نوشتن پیش نویس مقاله، مجله های مناسب با موضوع و مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت بندی کنید؛ سپس با بررسی سایت مربوطه به اولویت اول، از قسمت راهنمایی برای نویسندگان یا همان Guide for Authors ...

نمایه ی استنادی(Citation Index)

نمایه ی استنادی(Citation Index) نمایه ی استنادی یک نوع پایگاه داده ی کتاب شناختی است، که کاربر را قادر می سازد به این نکته پی ببرد کدام مقالات جدید جای کدام مقالات قدیمی را گرفته اند.  اولین نمایه های استنادی استنادات قانونی از قبیل استنادات Shepard بودند. از دیگر نمایه های استنادی ...