معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقالات مقطعی (Sectional)

مقالات مقطعی (Sectional) این دسته از مقالات مربوط به زمان خاصی می باشند که که تحقیق در آن زمان انجام شده است. به این گونه که برای پاسخ به یک پرسش طی یک روز تا چند ماه اطلاعاتی برای یک بار جمع آوری می شوند. در این نوع بررسی ها اطلاعات قبلا جمع آوری نشده اند و بعدا نیز جمع آوری ...

نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش

نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش شناسایی و مرور منابع هسته: سعی کنید منابع اصلی موضوع خود را بشناسید و شماره های جدید مجلات مرتبط با موضوع را مطالعه کنید. جستجو در پایگاه های موضوعی: موضوح خود را حتماً در پایگاه های اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور جستجو کنید. می توانید از کلمات کلیدی ...

معرفی مرجعی کامل ویژه مبتدیانی که قصد نوشتن مقاله دارند

معرفی مرجعی کامل ویژه مبتدیانی که قصد نوشتن مقاله دارند وب سایت Purdue OWL ویژه دانشجویانی است که برای اولین بار قصد نوشتن مقاله علمی را دارند. این وب سایت شامل کلیه دستور العمل ها و نصایحی است که یک محقق جهت نوشتن مقاله خود نیاز دارد و همانگونه که از نام آن پیداست زیر مجموعه دانشگاه Purdue می باشد. اگر مایلید ...

معیارهای انتخاب یک مجله مناسب

معیارهای انتخاب یک مجله مناسب در طول نوشتن یک مقاله یا حتی قبل از شروع به نوشتن، این سوال مدام در ذهن می گذرد؟ مقاله ام را به کدام مجله ارسال کنم؟ مطلب زیر سعی به جواب دادن این سوال دارد. 1- ترتیب انتشار مجله مجلات مختلف به یکی از صورت های فصلنامه، ماهنامه، هفته نامه و ... به چاپ ...