معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نکات کلیدی نوشتن مقاله

نکات کلیدی نوشتن مقاله اول از همه موضوع مقاله مهم است که به اندازه کافی به روز و جدید باشد تا توجه دیگران را به خود جلب کند. همچنین باید زمینه رشد ایده های نو در آن وجود داشته باشد تا دیگران با استفاده از آن به نتایج جدیدتری دست بیایند. در نوشتن مقاله ابتدا ایده کلی را مطرح ...

مقاله خود را برای چه مجله ای ارسال کنم؟

مقاله خود را برای چه مجله ای ارسال کنم؟ بطور کلی مجلات علمی را از لحاظ نوع مطالب و مقاله ای که در آن چاپ می شود می توان به دو دسته تقسیم نمود: نوع اول:مجلاتی که مطالب علمی شامل اکتشافی جدید را چاپ می نمایند، این جورنالها معمولا به چاپ نتایج یافته های پژوهش های دانشجویان دوره های دکترا و دوره ...

نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها

نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها 1- کلیه اسامی، واژه ها و مفاهیم لاتین، باید به فارسی نوشته و معادل لاتین آن ها برای اولین باری که استفاده می شوند به صورت پاورقی در همان صفحه با قلم Times New Roman 10 آورده شوند. 2- تمام پاراگراف ها، جدول ...

مقالات کنفرانسی

مقالات کنفرانسی در بیشتر اوقات ایده هایی که به ذهن می رسد به صورت یک مقاله کنفرانسی چاپ می شود. اما هنوز جزییات مورد بررسی دقیق قرار نگرفته با پژوهش های مشابه مقایسه صورت نگرفته است. ویژگی های مقالات کنفرانسی 1- ارائه شفاهی مقاله که امکان بحث و تبادل نظر با دیگر صاحبنظران ...