معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرقت ادبی به چه معنی است؟

سرقت ادبی به چه معنی است؟ سرقت علمی- ادبی یعنی استفاده از ایده ها و عبارات دیگران، به عنوان نظریه و ایده خود. این عمل در حقیقت نوعی دستبرد فکری است. سرقت علمی- ادبی دستبردهای آگاهانه یا کپی کردن های اتفاقی مطالب دیگران را شامل می شود. اصطلاحات دزدی یا سرقت علمی و ادبی یا فكری ...

سردبیر ژورنال علمی کیست؟

سردبیر ژورنال علمی کیست؟ اصلی ترین و مهمترین عضو در مجلات، سردبیر (Editor-in-chief) است. وی پاسخگوی تمام امور مجله از مراحل ارسال و پذیرش (Submission) تا مراحل نهایی نشر (Publish) میباشد. در سلسله مراتب مجله، سردبیر بالاترین مرتبه را داراست. دارا بودن شرایط زیر برای احراز مسئولیت ...

ساختار معمول یک مجله علمی-پژوهشی چاپی

ساختار معمول یک مجله علمی-پژوهشی چاپی هر مجله با توجه به نوع خود ساختار خاصی را طلب می کند. مجلات علمی نیز از این نظر مستثنی نیستند و همه از یک ساختار کلی پیروی می کنند. اما ممکن است در یک سری جزییات با هم تفاوت داشته باشند. ساختار معمول یک مجله علمی عبارتند از: جلد (پشت و رو) 1- لوگوی ...

ساخت و صورتبندی اجزای متن در مقالات

ساخت و صورتبندی اجزای متن در مقالات یک متن منسجم، معنی دار و روشن با رعایت یک رشته قواعد غالباً تجربی و عرفی ساخته می شود. البته چگونگی این قواعد با توجه به نوع متن بسیار متفاوت هستند. به عنوان مثال تنظیم متنی توصیفی در مقایسه با متنی که وجه تحلیلی و استدلالی دارد از قواعد یکسانی پیروی ...