معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شناسایی ژورنال های کم اعتبار

شناسایی ژورنال های کم اعتبار به طور معمول ویژگی های زیادی برای شناسایی یک ژورنال کم اعتبار وجود دارد. برخورداری از شاخص عددی کم Impact factor یک مجله، الزاما به معنای اعتبار پایین آن مجله نیست. ممکن است برخی از مجله ها ایمپکت فکتورشان عدد 0.4 باشد، اما در حوزه خودشان از اهمیت بسزایی ...

شماره گذاری چند سطحی

شماره گذاری چند سطحی مطمئناً در اکثر کتاب ها و مجلات دیده اید که صفحات ابتدایی که مربوط به مقدمه می باشد با حروف فارسی یا انگلیسی شماره گذاری شده و متن اصلی به صورت عددی مشخص می شود. یک راه بسیار ساده که به ذهن افراد می رسد این است که برای صفحات ابتدایی یک Document و برای ...

شرح جلد پایان نامه

شرح جلد پایان نامه در نظر گرفته ایم تا به تدریج نکات مهم جمع آوری و نوشتن یک پایان نامه ایده آل را برای دانشجویان عزیز گرد آوریم. همچنین در قسمت های قبلی مطالب آموزشی نیز اشاره هایی به موضوع پایان نامه شده است. در اینجا توجه شما را به ابتدایی ترین و یکی از مهمترین نکات ...

شرایط پذیرش دوره دکتری پژوهش محور در کشور های مطرح جهان

شرایط پذیرش دوره دکتری پژوهش محور در کشور های مطرح جهان یکی از رایج ترین شیوه های تربیت دانشجوی دکتری در کشورهای برتر علمی، دوره دکتری "پژوهش محور" است. در این دوره، سعی می‌شود دانشجوی به جای وابستگی به دانش استاد راهنما؛ به دانشمندی مستقل با توانایی تولید علم تبدیل شود. به طور کلی دو مدل رایج تربیت دانشجوی ...