معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

راه های مختلف انتشار مقاله

راه های مختلف انتشار مقاله برای انتشار حاصل دسترنج محققان و دانشمندان راه های مختلفی وجود دارد. در اینجا به شرح برخی از مهمترین راه ها می پردازیم: 1- کنگره یا همایش به گردهم آیی چند صد تن یا حتی چند هزار تن از دانشمندان، محققان و علاقه مندان به یک موضوع خاص در زمینه ها و رشته ...

خودارجاعی یا Self Citation

خودارجاعی یا Self Citation خود ارجاعی یا Self Citation یک تکنیک در مقاله نویسی است که یک داکیومنت را به داکیومنت های قبلی همان نویسنده ارجاع می دهد. این کار در نوع خود کار اشتباهی نیست  اما اگر نویسنده بدون رعایت قواعد این کار را انجام دهد سبب مختل شدن علم سنجی می شود. به الطبع ...

خلاصه گویی در ارائه یک مطلب به خصوص پایان نامه

خلاصه گویی در ارائه یک مطلب به خصوص پایان نامه بارها شده است که مجبور شده ایم مطلبی را برای یک جمعیت بیان کنیم. دانشجویان و محققان که باید پایان نامه و دستاوردهای خود را برای اساتید و دیگر دانشجویان ارائه دهند، برای بار اول طبیعی است که دچار استرس و نگرانی های زیادی می شوند. مطالعه نکات زیر و تمرین ...

خلاصه کردن نام یک ژورنال برای رفرنس نگاری

خلاصه کردن نام یک ژورنال برای رفرنس نگاری یکی از مهمترین مسائلی که در رفرنسهای مقاله باید به آن توجه شود این است که نام جورنال هایی که آورده می شود به صورت Abbreviated form (نام خلاصه شده) باشد. مثلا خلاصه شده یک جورنال Medical electronics  می شود  Med Electron و یا ژورنالی با نام Abstracts ...