معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

22 نکته جهت موفقیت در مصاحبه دکتری

22 نکته جهت موفقیت در مصاحبه دکتری دستاورد های شما برای مصاحبه کنندگان مهم است، نه آرزو های شما توان پژوهشی و سطح علمی شما مهم ترین عامل انتخاب است صداقت داشتن خوب است، اما نه روز مصاحبه دکتری! هیچگاه از ضعف های خود نگویید تدریس و سوابق تدریس  می تواند رزومه ای قوی برای شما باشد( ...

2 شاخص از مجلات که کمتر به آن پرداخته شده است

2 شاخص از مجلات که کمتر به آن پرداخته شده است علاوه بر شاخص H-index و IF( Impact Factor) دو شاخص دیگر با عنوان های شاخص آنی و نیمه عمر ارجاع شده وجود دارد که در زیر به توضیح آن می پردازیم. 1- شاخص آنی Immediacy Index به نسبت مقالات استناد شده در یک مجله در طول یک سال معین به مقالات منتشر شده ی ...

بحث در مقالات علمی Discussion

 بحث در مقالات علمی Discussion  بحث مقاله را می توان به زمان حال یا گذشته نوشت ولی لازم است زمان مورد استفاده در تمامی متن آن یكنواخت باشد. در بحث، یافته های اصلی و اهمیت و معنی آنها بررسی می شود. بحث شامل مبانی نظری و عملی ، یافته ها و روش شناسی می باشد. در این بخش یافته ها با یافته ...

Pubmed

 Pubmed Pubmed یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI=National Center for Biotechnology Information) در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تأسیس شده است. این سایت ﺑﺎ آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ...