معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار در صنعت

آمار در صنعت آمار در صنعت موضوع آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیم های منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی. با توجه به مراحل اساسی یك تحقیق علمی، آشكار است كه آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به كار می رود. ...

آشنایی با نرم افزار Outlook 2013

آشنایی با نرم افزار Outlook 2013 نرم افزار Outlook نرم افزاری است که می توانید با استفاده از آن به راحتی به ایمیل خود دسترسی داشته باشید و به صورت آفلاین به Inbox راه بیابید. این نرم افزار توسط شرکت مایکروسافت عرضه شده است و اگر قبلاً نرم افزار Microsoft Office را به صورت کامل بر روی ...

آشنایی با مواد و روش ها (Material and Methods)

آشنایی با مواد و روش ها (Material and Methods) این بخش معمولا به زبان گذشته و فعل مجهول نوشته می شود. در این قسمت بایستی توصیف جامع و کاملی از چگونگی انجام کار ارائه شود. از جمله بیماران یا موردها، تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، طرح معامله، معیارهای ورود و خروج از مطالعه بیماران یا به طور کلی نمونه ...

آشنایی با قواعد برنامه نویسی در نرم افزار LATEX

آشنایی با قواعد برنامه نویسی در نرم افزار LATEX در قسمت های قبلی آشنایی با این نرم افزار به معرفی و آموزش قواعد مقاله نویسی در LATEX پرداختیم. اکنون توجه شما را به بخش نهایی آشنایی و آموزش LATEX جلب می کنیم. ایجاد بخش و زیر بخش در متن برای ایجاد یک بخش در متن از دستور \section و برای ایجاد زیربخش ...