معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخلاق در پژوهش

اخلاق در پژوهش اخلاق در پژوهش ضروری است که در انجام یک پژوهش، نکات اخلاقی را رعایت کنیم تا به نتیجه های بهتری در زمینه های مختلف برسیم. رعایت اخلاق در پژوهش هم به بالا رفتن ارزش علمی و معنوی تحقیق کمک می کند و هم در پیشرفت خود فرد تأثیر به سزایی دارد. نکات کلی که رعایت ...

اجزای تشکیل دهنده یک مقاله

اجزای تشکیل دهنده یک مقاله نوشتن مقاله علمی یکی از جدی ترین نیازهای هر دانشجو، استاد و محقق می باشد. به خصوص اگر آموزش مقاله نویسی ندیده باشند نیاز است تا در این زمینه آگاهی های لازم را به دست بیاورند. برای نوشتن مقاله 2 فاکتور اصلی وجود دارد: 1- توانایی علمی توانایی علمی در اصل ...

آیین نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی

آیین نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی ترتیب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی: نام و نام خانوادگی ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نویسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ایتالیك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ ...

آیا می توان بخش های مختلف یک پژوهش را در چند مقاله به چاپ رسانید؟

آیا می توان بخش های مختلف یک پژوهش را در چند مقاله به چاپ رسانید؟ آیا می توان بخش های مختلف یک پژوهش را در چند مقاله به چاپ رسانید؟ قبل از توضیح این مسئله به تعریف یک اصطلاح می پردازیم. Salami Slicing یا Salami publication: به پدیده ای گفته می شود که دو یا چند مقاله از درون یک پژوهش منتشر شود که جامعه مورد مطالعه، متدلوژی ...