معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

افزودن نام نویسنده به لیست نویسندگان مقاله تحت داوری

افزودن نام نویسنده به لیست نویسندگان مقاله تحت داوری آیا می توان نام نویسنده ای را به لیست نویسندگان مقاله ای که درحال داوری درمجله است اضافه کرد؟  ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور باشید نام نویسنده ای جدید را به لیست نویسندگان مقاله خود که تحت داوری است اضافه کنید. نگران نباشید! فرآیند کار بسیار ساده ...

اطلاعاتی مختصر درباره نگارش مقاله

اطلاعاتی مختصر درباره نگارش مقاله اطلاعاتی مختصر درباره نگارش مقاله مقاله علمی حاصل یک پژوهش عمیق و متمرکز نظری، عملی یا هر دو، در یک موضوع بدیع و با طرز فکری جدید برای رسیدن به نتایجی جدید، تهیه می گردد. این نوع مقاله گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج تحقیقات خود برای استفاده ...

اشکال نمایش مقالات در Pubmed

اشکال نمایش مقالات در Pubmed اشکال نمایش مقالات در Pubmed در پایگاه Pubmed این امکان برای کاربران وجود دارد که به صورت های مختلف بتوانند مقالات را مشاهده کنند. بسته به تمایل کاربران، نمایش های مختلفی وجود دارد که در زیر به توضیح آن ها پرداخته شده است: 1- نمایش خلاصه (Summery): در ...

اشتباهات رایج دانشجویان در نوشتن پایان نامه

اشتباهات رایج دانشجویان در نوشتن پایان نامه حسن عبدالله زاده از اساتید دانشگاه های کشور، در یک یاداشت با موضوع خطاهای رایج در نگارش پایان نامه نوشت: برخی اشتباهات رایج و تصورات نادرست دانشجویان در درس پایان نامه (پژوهشهای عملی انفرادی) که اغلب با آن مواجهند عبارتند از اینکه : دقت كافی در انتخاب ...