معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

انواع نشریات از نظر علمی

انواع نشریات از نظر علمی انواع نشریات از نظر علمی نشریات از این جهت به نشریات علمی-پژوهشی و نشریات علمی-ترویجی تقسیم می شوند. 1- مقالات علمی-پژوهشی این دسته از مقالات به دنبال جستجوی حقایق، کشف مباحث و موضوعات جدید و انتشار آن بین مردم برای حل مشکلات یا بیان مسئله های جدید و ...

انواع مجلات

انواع مجلات با توجه به این که حجم مقالات بسیار بالاست برای یافتن مجله مناسب جهت چاپ مقاله، باید معیارهای خاص خود را داشته باشید. از این رو مجلات را به دسته های مختلفی از دیدگاه های متفاوت تقسیم بندی می کنند تا در کمترین زمان ممکن به مجله مورد نظر خود دسترسی بیابید. ...

امنیت بیشتر فایل های PDF با رمزگذاری آنها

امنیت بیشتر فایل های PDF با رمزگذاری آنها بدون شک همه محققان دانشجویان نیاز دارند مقالات و تحقیقات خود را به PDF تبدیل کرده و سپس به مقصد خود ارسال کنند. در این زمینه نرم افزارهای وجود دارد که فایل های Word را به pdf تبدیل میکنند. علاوه بر آن word 2010 و word 2013 نیز این قابلیت را دارا هستند. ...

اقدامات پس از جلسه دفاع

اقدامات پس از جلسه دفاع معمولاً جلسه دفاع پایان نگارش پایان نامه نیست و باید پس از آن اقداماتی صورت گیرد. ممکن است در جلسه دفاع داوران از دانشجو بخواهند اصلاحاتی در متن پایان نامه انجام دهد. اگر حجم این اصلاحات کم باشد کافی است استاد راهنما و استاد مشاور اصلاحات را تأیید کنند. ...