معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برخی وِیژگی های مقاله پژوهشی

برخی وِیژگی های مقاله پژوهشی  پس از ارسال مقاله به ژورنال ها یا مجله علمی ، مقاله برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند فرستاده می شود. پس از بررسی دقیق مقاله بیان نظرات توسط داوران و ، اگر مقاله قابلیت انتشار داشته باشد، مجله آن مقاله را ...

برخی دلایل رایج رد شدن مقاله توسط سردبیر مجله

برخی دلایل رایج رد شدن مقاله توسط سردبیر مجله گاهی ممکن است یک مقاله بدون داوری و مستقیماً از سوی سردبیر مجله رد شود. این امر در نگاه اول می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که قطعاً دلیل آن بی ارزش بودن کار علمی شما نیست. 1- امکان دارد مقاله شما در حیطه فعالیت های علمی آن مجله نباشد و سردبیر مقاله ...

برترین مجلات ISI پزشکی ایران در سال 2014

برترین مجلات ISI پزشکی ایران در سال 2014 گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، در تازه ترین گزارش خود مجلات علوم پزشکی کشور را که دارای بیشترین ضریب تاثیر بوده اند را بر اساس اطلاعات مربوط به سال 2014 در تاریخ 30 ام جولای سال جاری میلادی موسسه Thomson Reuter ...

برای دست یابی به یک مقاله برتر آکادمیک، ذکر چند منبع ضروری است؟

برای دست یابی به یک مقاله برتر آکادمیک، ذکر چند منبع ضروری است؟ سوال: برای نوشتن مقاله حداقل چه تعداد منبع نیاز داریم؟ پاسخ: "این سوال را بایستی از استاد مشاورتان بپرسید!" این مکالمه کوتاه بخشی از سوالات بسیاری از افراد است که می خواهند یک مقاله مناسب بنویسند. لیکن قبل از پرداختن به این سوال باید در نظر داشت، هدف ...