معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در نوشتن مقاله، پایان نامه و ... به طور حتم برای توضیحات خاصی به پاورقی نیاز خواهید داشت. در اینجا آموزشی کوتاه و مفید ارائه می دهیم.

ابتدا بر روی کلمه ای که می خواهید برای آن پاورقی بیاورید کلیک کنید و نشانگر را بعد از کلمه قرار دهید. سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1- در منوی بالایی صفحه Word گزینه View را انتخاب کنید و در قسمت Document view حالت نمایش را از Print layout بهDraft  تغییر دهید.

2- به منوی References رفته و از قسمت Footnotes بر روی Show Notes کلیک کنید.

3- صفحه به دو قسمت تقسیم می‌شود در قسمت پایین و از منوی باز شونده Footnote Separator را انتخاب کنید.

4- برای انتقال خط جدا کننده ، با نگه داشتن همزمان کلید Ctrl+R یا Ctrl+L یا Ctrl+E به ترتیب خط را به سمت راست ، چپ یا وسط منتقل کنید.

5- در آخر به منوی View رفته و در قسمت Document view حالت نمایش را از Draft به Print layout تغییر دهید

منبع: http://researcheditor.ir