معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در قسمت های قبلی آشنایی با این نرم افزار به معرفی و آموزش قواعد مقاله نویسی در LATEX پرداختیم. اکنون توجه شما را به بخش نهایی آشنایی و آموزش LATEX جلب می کنیم.

ایجاد بخش و زیر بخش در متن

برای ایجاد یک بخش در متن از دستور \section و برای ایجاد زیربخش از دستور \subsection می توان استفاده کرد. برای نام گذاری بخش ها و زیر بخش ها از دستور \label و برای ارجاع دادن به آنها از دستور \ref می توان بهره برد.

به عنوان مثال برای نامگذاری بخش Results به اسم example به صورت زیر عمل می کنیم.

\section{Results}\label{example}

اضافه کردن شکل به متن

برای قرار دادن شكل در متن می توان از مجموعه دستورات زیر استفاده كرد:

\begin{figure}[tbh]

\begin{center}ac

\includegraphics[width=8.5cm]{system.eps}

\caption{Figure of system}

\label{fig_name}

\end{center}

\end{figure}

عبارت [tbh] در قواعد بالا به این معنی است كه در موقع كامپایل كردن در صورت امكان شكل را در بالای صفحه (t:top)، در غیر این صورت پایین صفحه (b:bottom) و در غیر این صورت همینجا (h:here) قرار بده. استفاده از این دستور اختیاری است. در حالت كلی هر چه كه بین دستورات \begin{center} و \end{center} نوشته شده باشد به صورت وسط چین نمایش داده خواهد شد.

تصاویر مورد استفاده در LATEX باید به فرمت eps باشند. در بسیاری از نرم افزارها از جمله MATLAB می توان تصاویر را با این فرمت ذخیره کرد.

نحوه ی اضافه كردن منابع و ارجاع به آن ها در متن

برای اضافه کردن منابع به متن، آن ها را می بایست بین دو دستور \begin{thebibliography} و \end{thebibliography} قرار داد. البته باید به فرمت مجله مورد نظرتان توجه داشته باشید و طبق آن دستورات را بنویسید.

دستور  \bibitem برای اضافه كردن یك مرجع به مجموعه مراجع به کار می رود. برای اشاره به یک اسم در متن، آن را جلوی این دستور بنویسید.

دستور \cite برای اشاره به مراجع با شماره (مثلا  [ 1]) و دستور  \citepبرای اشاره به آن ها با اسم و سال نویسنده (فرم هاروارد) استفاده می شود.

با توجه به سلیقه هر مجله یکی از دو روش گفته شده برای ارجاع به متن استفاده می شود.

فعال سازی بسته های گرافیکی

برای استفاده از امکانات گرافیکی باید برخی از Package ها فعال شوند. با اضافه کردن دستورات زیر به ابتدای برنامه این کار میسر است:

\usepackage{graphicx}

\usepackage{graphics}

\usepackage{epsfig}

که به ترتیب فعال کننده بسته های گرافیکی پیچیده، ساده و قدیمی می باشد.

همچنین برای اجرای برخی از دستورات ریاضی باید دستورات زیر به ابتدای برنامه اضافه شوند:

\usepackage[cmex10]{amsmath}

\usepackage{amssymb}

امیدواریم که آموزش این نرم افزار برای دانشجویان و محققان گرامی مفید واقع شود.

منبع: http://researcheditor.ir