معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

Pubmed یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI=National Center for Biotechnology Information) در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تأسیس شده است. این سایت ﺑﺎ آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed به صورت رایگان، پایگاه اطلاعاتی Medline را در اختیار کاربران قرار می دهد.

برای جستجو در این پایگاه چند نکته را بیان می کنیم:

1- جستجوی ساده

ساده ترین روش جستجو به این گونه است که در قسمت search bar جلوی for کلیدواژه مد نظر خود (موضوع مورد جستجو، عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مجله و ... ) را وارد کنید و سپس کلید enter را فشار دهید. اما در این روش نمی توانید محدودیت های زیادی را در جستجوی خود اعمال کنید. برای نزدیکتر شدن هر چه بهتر به موضوع مورد علاقه خود می توانید از نشانه ی فیلد و اعمال عملگرهای مناسب که در زیر توضیح داده می شوند استفاده کنید.

مهمترین عملگرها عبارات AND, OR, NOT می باشند که کاربرد آنها بدین صورت است:

بین عباراتی که در قسمت search bar وارد می کنید این عملگرها را از چپ به راست در جای مناسب خود قرار دهید.

AND: مقالاتی که هر دو واژه را در بر دارد نمایش می دهد.

NOT: مقالاتی که واژه اول را دارد ولی فاقد واژه دوم است.

OR: برای یافتن دو عبارت هم معنی در یک مرحله جستجو به کار می رود.

مهمترین نشانه های فیلد در جدول زیر آورده شده است:

به عنوان مثال پس از نام نویسنده در قسمت جستجو عبارت [AU] و پس از تاریخ انشار عبارت [DP] بایستی آورده شود.

MeSH Major Topic [MAJR]

Affiliation [AD]

MeSH Subheadings [SH]

All Fields [ALL]

MeSH Terms [MH]

Author [AU]

NLM Unique ID [JID]

Corporate Author[CN]

Other Term [OT]

Entrez Date[EDAT]

Personal Name as Subject[PS]

Filter [FILTER]

Pharmacologic Action MeSH Terms [PA]

First Author Name[1AU]

Place of Publication[PL]

Full Author Name[FAU]

Publication Date[DP]

Grant Number[GR]

Publication Type[PT]

Investigator [IR]

Publisher Identifier[AID]

Issue [IP]

Secondary Source ID [SI]

Journal Title [TA]

Subset [SB]

Language [LA]

Substance Name[NM]

Last Author [LASTAU]

Text Words [TW]

MeSH Date [MHDA]

Title [TI]

Issue [IP]

Title/Abstract [TIAB]

Journal Title [TA]

Transliterated Title [TT]

Language [LA]

Volume [VI]

 

همیشه 20 نتیجه اول هر جستجو مهمترین و مرتبط ترین نتایج اند.

2- جستجو بر اساس نام نویسنده

برای جستجوی بر این اساس، نام خانوادگی نویسنده را به همراه حروف اول نام کوچک وی، بدون هیچ نشانه در ابتدا یا انتهای اسم در قسمت جستجو وارد نمایید. در این صورت Pubmed نام مورد نظر را در فیلد مولف جستجو خواهد کرد اما اگر فقط نام خانوادگی مولف را در اختیار دارید از نشانه فیلد [AU] قبل از نام نویسنده استفاده کنید ونام نویسنده را در " " (دابل کوتیشن) قرار دهید. در غیر اینصورت Pubmed نام مورد نظر را در همه زمینه ها جستجو خواهد کرد.

3- جستجو بر اساس نام مجله

برای جستجوی یک مجله، می توان عنوان کامل آن یا شکل مخفف آن را در Medline و یا شماره استاندارد بین المللی آن را  وارد نمود.

برای جستجوی نام مجله هایی که فقط یک کلمه ای است و یا دارای یک اصطلاح خاص پزشکی است نیاز به معرف فیلد [TA] دارید. در غیر این صورت در تمامی فیلدها جستجو خواهد شد . اگر نام مجله یا بخشی از آن داخل قلاب [ ] و یا داخل پرانتز باشد، نام مجله را بدون آن وارد کنید.

در صورت ندادن نتیجه، به كلیدواژه هایی كه خود  Pubmed به شما پیشنهاد می كند (suggestion) و به صورت نوارهای زرد رنگ به جای نتایج ظاهر می شوند، توجه كنید.

4- جستجو بر اساس تاریخ

نشانه فیلدهای مربوطه عبارتنداز:

تاریخ انتشار: Date of Publication]dp]

تاریخ ثبت مقاله در پاب مد: Entrez Date]edat]

تاریخ ثبت مقاله به عنوان لغات مش: Mesh Date]mhda]

وارد کردن ماه و روز اختیاری است و می توانید آن ها را با استفاده از «:» یا «/» از هم جدا کنید یا از فیلد مناسب استفاده کنید. برای جستجوی بهتر و جامع تر می توانید محدوده ی چند ساله را در نظر بگیرید. به عنوان مثال 2002:2008[dp] را وارد کنید که در این حالت جستجوی شما به بازه ی زمانی 2002 تا 2008 محدود خواهد شد.

در قسمت های بعدی مطالب آموزشی جستجوی پیشرفته را بیان خواهیم کرد.

منبع: http://researcheditor.ir