معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شاخص ضریب تأثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال 1995 توسط یوجین گارفیلد بنیان‌ گذار موسسه ISIبرای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به‌ صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام‌ شده به مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ دوساله تعریف‌ شده ‌است.

این شاخص در ماه ژوئن-جولای هر سال محاسبه و منتشر میگردد و فقط در مورد نشریات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Web Of Science صورت میگردد.

جدیدترین مقادیر این شاخص برای سال 2015 اخیرا توسط موسسه Thomson Reutersمحاسبه و منتشر شده است که در زیر میتوانید لیست این ژورنال ها را به همراه مقایسه و میزان تغییرات ضریب تاثیرات آنها نسبت به سال گذشته و همچنین میزان این شاخص با و بدون در نظر گرفتن میزان خوداستنادی ها و همچنین ترتیب قرارگیری آنها در بین ژورنال های کشوری را مشاهده نمایید.

لیست جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیرات نشریات علوم پزشکی در سال 2015