معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بارها شده است که مجبور شده ایم مطلبی را برای یک جمعیت بیان کنیم. دانشجویان و محققان که باید پایان نامه و دستاوردهای خود را برای اساتید و دیگر دانشجویان ارائه دهند، برای بار اول طبیعی است که دچار استرس و نگرانی های زیادی می شوند. مطالعه نکات زیر و تمرین و تأکید بر آن ها می تواند بسیار مفید باشد:

دو اصل که مهمترین نکته ها در آن نهفته است: اول تسلط کامل به مطالب ارائه، دوم حفظ خونسردی و آرامش

مخاطبان را شناسایی کنید. اگر شما سطح علمی، فرهنگی و حتی شخصیتی مخاطبان را بدانید، ارتباط بهتری با آنان برقرار می کنید و آنچه را که آنها دوست دارند یا می خواهند بشنوند ارائه می دهید و این یعنی اثرگذاری بهتر و بیشتر.

یک پیام مشخص داشته باشید. خلاصه وگویا. قبل از اینکه به جمع آوری مطالب خود پیرامون موضوع مربوطه بپردازید، پیام کلیدی خود را مشخص کنید. این کار باعث می شود ذهن مخاطبان به یک مسیر مشخص هدایت شوند و امکان تفکر درمورد راههای دیگر را فراهم سازد.

برای هر تصویر متن کوتاهی آماده کنید. نمودار نیز می تواند مفید باشد. برای این کار می توانید یک پاورپوینت تهیه کنید و برای هر متنی که می خواهید راجع به آن صحبت کنید یک تصویر یا خلاصه مطالب مربوط به بخش ارائه را اختصاص دهید.

مطالب و مفاهیم خاص را برجسته کنید. مطالبی را که توضیح آنها برای «پذیرش» مخاطب «اهمیت» بیشتری دارد را مشخص کنید.

قبل از جلسه، تمرین کنید. بخصوص از نظر تنظیم وقت تمرین فراموش نشود.

ساختار اثربخشی برای ارائه طراحی کنید. طرح «مسئله» و «حل» آن بهترین روش برای ارائه قدرتمند یک مطلب است. اول «مسئله» را بیان کنید بعد «راه حل» را ارائه دهید و آن را با یک مثال توضیح دهید.

جمله «همه تیزهوش نیستند» را فراموش نکنید. همه مخاطبان شما افراد تیزهوش نیستند. بهتر است فرض کنید برای افرادی سخنرانی می کنید که هیچ اطلاعاتی درباره موضوع شما ندارند. پس سعی کنید مطالب را خیلی ساده و غیرپیچیده ارائه کنید.

محکم و خوب شروع کنید. یک شروع خوب، موفقیت را تضمین می کند. از روشهای مختلف استفاده کنید گاهی یک حکایت یا قصه یا یک خاطره و در بعضی مواقع پرداختن به اصل مطلب می‌تواند شروع خوبی باشد.

بسیاری از مخاطبان شما نمی توانند همزمان با شما اعداد و آمار ارائه شده را تجزیه و تحلیل کنند. نمودار کمک می‌کند تا سریعتر به موضوع دست پیدا کنند و با شما همراه شوند.

خوب تنفس کنید.

از چشمانتان استفاده کنید. حتما از چشمانتان برای برقراری ارتباط با مخاطب استفاده کنید با این کار مخاطبان احساس بهتری خواهند داشت و شما می توانید تاثیر صحبتهایتان را ببینید.

تجهیزات مناسب را آماده کنید. و قبل از شروع آن ها را امتحان کنید.

هر جلسه ای، نیازمند تمهیدات خاصی است. تجهیزات موردنیاز (نه کم و نه زیاد) از قبیل دستگاه نمایش، وایت برد، کامپیوتر و... را آماده کنید. قبل از شروع جلسه تجهیزاتی را که قرار است استفاده کنید یکبار امتحان کنید خرابی و یا عدم کارایی مناسب هرکدام از دستگاهها (حتی یک ماژیک وایت برد ) می تواند تاثیر بسیار منفی بر مطالب شما داشته باشد.

«لبخند» را فراموش نکنید.

هنگام ارائه خودتان باشید. سعی نکنید از حرکات مصنوعی استفاده کنید اقدامات تصنعی کاملا دیده می شوند، خودتان باشید و بگذارید زبان بدن شما طبیعی باشد.

سعی کنید از روی نوشته نخوانید. با این کار هم از کیفیت تماس چشمی می کاهید، هم مانع حرکت دست و اثرگذاری آن بر مخاطب می شوید.

مخاطبان را درگیر بحث کنید.همیشه می توانید مخاطبان را وارد بحث کنید. از آنها سوال کنید و جواب بخواهید اما اصرار نکنید، شما می‌توانید از سایر روشها نیز برای مشارکت بیشتر و همراهی آنها استفاده کنید. (نوشتن پای تخته، قرائت یک متن یا ...)

از شوخی کردن نترسید.

خودتان را جای مخاطب بگذارید. اگر شما به جای مخاطب نشسته بودید، چه حالی داشتید، آیا گرمای اتاق، نور محیط، و... مناسب است. شما باید به آنها اهمیت ویژه بدهید تا شما را باور کنند.

از کارتان بازخورد داشته باشید. شما درهر حالی می توانید بازخورد بگیرید، شفاهی یا کتبی، در انتهای جلسه از پرسشنامه‌های ساده استفاده کنید تا بتوانید در آینده کارتان را بهبود بخشید.

منبع:http://researcheditor.ir