معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

یکی از مهمترین مسائلی که در رفرنسهای مقاله باید به آن توجه شود این است که نام جورنال هایی که آورده می شود به صورت Abbreviated form (نام خلاصه شده) باشد.

مثلا خلاصه شده یک جورنال Medical electronics  می شود  Med Electron و یا ژورنالی با نام Abstracts of papers - American Chemical Society  باید بصورت Abstr Pap Am Chem Soc  آورده شود. در این یاداشت می خواهیم راهی را بیابیم که بوسیله آن، خلاصه نام یک مجله را پیدا کنیم. از این رو، در روش های ذیل می توان به انجام این امر مبادرت ورزید.

  1. نام هرجورنالی که تنها شامل یک کلمه است به هیچ عنوان نباید خلاصه شود. حتی اگر آن یک کلمه دارای یک Abbreviated استاندارد باشد. مثلا درصورتی که نام یک جورنال Earthquake است نباید این کلمه به شکل Earthq استفاده شود. هرچند که کلمه Earthq استاندارد است.
  2. نام جورنال در زبان های مختلف متفاوت است. باید توجه کنیم که جورنالی که میخواهیم نامش خلاصه کنیم، با چه زبان محاوره ای است.
  3. یکی از متداولترین کارهایی که برای خلاصه کردن نام جورنال استفاده می شود بدین گونه است که از صفحه وبسایت خود جورنال استفاده شود. اغلب جورنال ها در وبسایتشان اطلاعات کتاب خانه ای  را می آورند.
  4. برخی از مواقع می توان از سایت های جستجو استفاده کرد. مانند گوگل، یاهو و ...
  5. در نهایت بهترین و کامل ترین کاری که می توانیم انجام دهیم، رجوع و استفاده از سایت ISSN است. در این وبسایت انواع خلاصه های نام جورنال ( اعم ازخلاصه های استاندارد BIOSIS ،  CASS و CSA) به ترتیب قرار گرفته است.

برای این کار ابتدا به لینک زیر می رویم:

http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php   

در اینجا می بایست از قسمت بالایی پیج با استفاده از حروف ابتدایی و انتهایی انگلیسی، بر اساس اولین کارکتر کلمه مورد نیاز را Browse کنیم تا نام مورد نظر را بیابیم. فراموش نشود که در انتهای نام خلاصه شده، باید یک نقطه قرار دهیم.

 در پایین، لیست عناوین سریال خلاصه جورنالها را در CAS میتوانیم به راحتی پیدا کنیم:

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html

 و در پایان نیز می شود هم به لیست جورنالهای نمایه شده در ایندکس مدیکوس و از همچنین به Abbreviation آنها دسترسی پیدا کرد:   

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html    

   منبع:http://researcheditor.ir