معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجله اگروکیمیکا از انتشارات Pisa University press در دانشگاه پیزا هم به صف مجلات جعل شده (Hijacked journals) پیوست.

اطلاعات سری از جعل این مجله آی اس آی از دید عموم در این وبسایت مخفی است، تنها به اعلام مشخصات این جعل که در زیر آمده است بسنده می شود:

Title of journal: Agrochimica

ISSN: 0002-1857

Publisher: Pisa University Press

Counterfeit website:  http://www.agcjournal.org/

Authentic website: http://www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html

امیدواریم اینگونه جعل مجلات معتبر روزی به پایان رسد.

همچنین چندی قبل مجله Journal of Technology که دانشگاهی معتبر در تایوان آن را انتشار می دهد، جعل شد.

شما می توانید مشخصات جعل این مجله به شرح زیر مشاهده کنید:

سایت جعلی:

http://www.jotechno.com

سایت مجله واقعی:

http://jot.ntust.edu.tw

منبع:http://researcheditor.ir