معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نکاتی درباره نحوه نگارش پایان نامه

برای نوشتن پایان نامه باید نحوه نگارش آن را بدانید. نکاتی که شاید ابتدایی به نظر برسند اما مطمئناً در ارزیابی پایان نامه تأثیر به سزایی دارند.

1- پایان نامه باید بر روی قالب کاغذ A4 تایپ و بر روی یک نوع کاغذ چاپ شود.

2- نویسنده باید در مواردی از قبیل نوع تایپ، تمیز و مرتب بودن، املاء صحیح کلمات، به کاربردن قواعد و اصول نگارش و

دستور زبان و علامتهای دیگر توجه و دقت کافی مبذول دارد.

3- اولین سطر هر پاراگراف به فاصله چهار حرف از کادر اصلی شروع می شود. برای این کار در قسمت Paragraph نرم افزار Word مراجعه کنید.

4- فاصله بین دو پاراگراف برابر فاصله معمولی بین دو سطر است.

5- نقل قول مستقیم طولانی در وسط صفحه آورده میشود و با کادری که از هر دو طرف کادر اصلی به اندازه چهار حرف فاصله داشته باشد. تایپ می شود و فاصله دو سطر تا متن و یک سطر تا زیر نویس آورده شود.

6- فاصله بین دو سطر زیرنویس (پاورقی) به اندازه نصف فاصله بین دو سطر در متن اصلی است.

7- شماره گذاری جداول و اشکال و عناوین فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا شده باشند (به ترتیب آمدن آنها در متن پایان نامه) به طور مسلسل، در هر فصل انجام می گیرد. شمارهگذاری جداول در بالای جداول و شماره گذاری اشکال در پایین هر شکل به فاصله یک سطر از کادر جدول و یا شکل انجام می گیرد.

در متون فارسی اعداد اصلی و فرعی به ترتیب از راست به چپ آورده میشود. مثلاً شکل از فصل ٣ به صورت (شکل ٣-۵) نوشته می شود. در متون انگلیسی اعداد اصلی و فرعی به ترتیب از چپ به راست آورده می شود.

8- فاصله بالانویسی جدول تا سطر قبلی و زیر نویسی تا سطر بعدی به اندازه 5/1 فاصله در نظر گرفته می شود.

منبع: http://researcheditor.ir