معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

وب سایت Purdue OWL ویژه دانشجویانی است که برای اولین بار قصد نوشتن مقاله علمی را دارند. این وب سایت شامل کلیه دستور العمل ها و نصایحی است که یک محقق جهت نوشتن مقاله خود نیاز دارد و همانگونه که از نام آن پیداست زیر مجموعه دانشگاه Purdue می باشد.

اگر مایلید با دستورالعمل های نویسندگی آشنا شوید به آدرس https://owl.english.purdue.edu/owl مراجعه نمایید.

در آینده سعی می گردد مطالب این وب سایت بصورت فارسی در اختیار محققان قرارگیرد.

منبع:http://researcheditor.ir