معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همانطور که مستحضرید در قسمت های قبلی مباحث آموزشی به بیان چگونگی مقدمه مقاله پرداختیم. اکنون نکات دیگری را بیان می داریم تا گفته های پیشین تکمیل گردند.

بطور كلی ساختار مقدمه از موارد زیر پیروی می ‌كند:

1- ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت

2- مروری كوتاه بر متون علمی موجود

3- بیان منطق منجر به انجام پژوهش

4- بیان هدف مطالعه

اولین خط مقدمه:

مهمترین بخش مقدمه خط اول آن است. زیرا محور آن ایجاد انگیزه در خواننده از طریق بیان اهمیت موضوع مورد تحقیق است. در جمله اول معمولاً موضوع اصلی مقاله بیان می شود.

روش ارائه مطالب در مقدمه:

همواره روش ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت دیگر نویسنده، مطلب را از جنبه‌های كلی شروع می كند و رفته رفته به قسمتهای اختصاصی ‌تر می ‌پردازد تا در نهایت لزوم انجام تحقیق را روشن نماید.

لازم است نویسنده در مقدمه تاكید کند كه چگونه فرضیه را تهیه كرده است. در این راستا نویسنده باید به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به این نكته از شایعترین مشكلات موجود در بخش مقدمه است.

برای نوشتن مقاله نه زیاد از کتاب های مرجع استفاده کنید نه آنقدر اختصاصی بنویسید. در حالت اول مقدمه عامیانه و بدیهی به نظر می رسد و در حالت دیگر برای خواننده مبهم و سخت می شود.

در پاراگراف آخر مقدمه، هدف بیان می شود. می توانید به اختصار در مورد مزایای روش جدید استفاده شده و روش انجام آن نیز صحبت کنید.

بهتر است مقدمه آخرین قسمت های مقاله باشد که آماده می شود. در این صورت اشراف شما بر متن نوشته شده بیشتر است که باعث می شود نیازی به تغییر آنچنانی در مقدمه به وجود نیاید.

پیشنهاد می شود حجم مقدمه حداكثر دو صفحه یا 6 / 1 كل مقاله باشد( هر كدام كه كمتر است).

هرگز در مقدمه به نتایج حاصل از مطالعه اشاره نكنید. توضیح آن را به بخش مربوط به خود واگذار کنید.

 تا حد امكان از افعال معلوم استفاده كنید. البته «من» كلمه‌ ای است كه اكثر داوران از آن دل خوشی ندارند، و دیدگاه منفی ایجاد می کند. پس در استفاده از ضمیر اول شخص تا حد امکان پرهیز كنید.

از علائم اختصاری نادر که اکثراً در مورد آن اطلاع ندارند بپرهیزید. زیرا این کار خواننده را از خواندن ادامه مطلب منصرف می کند.

از تكرار فراوان واژگان كلیدی پرهیز كنید زیرا به زیبایی مقدمه لطمه می زند.

برخی مشكلات شایع در نوشتن مقدمه:

- عدم بیان هدف که خواننده را سردرگم می کند.

- عدم اشاره به مراجع مرتبط كه از اعتبار مطالعه می ‌كاهد.

- توضیحات اضافه در مورد مطالعات قبلی که ارتباط چندانی با موضوع مقاله ندارند.

- عدم توضیح ساختار کلی مقاله که یک شمای کلی از سایر قسمت های مقاله به خواننده نمی دهد.

منبع: http://researcheditor.ir