معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست حاضر مرجع در حال تکمیل مجلات ایرانی معتبر و ISI می باشد. این لیست در حال حاضر کامل نبوده و در دست تکمیل می باشد.

لطفا درصورت تمایل جهت تکیل اطلاعات این لیست، اطلاعات خود را به ارسال نمایید.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATION

سالانه

دوره چاپ

2008-6822

ISSN

Semnan University, Tehran, Iran

نشانی

1.0447

IF (2013)

تحلیل غیر خطی و کاربرد ها (ریاضیات)

موضوع فعالیت

 

APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

سالانه

دوره چاپ

1026-5007

ISSN

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST، CHAMRAN PARK WAY، TABNAK AVE. NO: 1-2، P. O. BOX 1454، TEHRAN، IRAN

نشانی

0.819

IF (2012)

آفات و نباتات

موضوع فعالیت

 

ARCHIVE OF IRANIAN MEDICINE

ماهانه

دوره چاپ

1735-3947

ISSN

P.O. Box: 19395-4655، Tehran، Iran

نشانی

1.222

IF (2012)

پزشکی

موضوع فعالیت

 

ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE

شش ماهه

دوره چاپ

2008-9879

ISSN

RAZI VACCINE & SERUM RES INST، PO BOX 31975 148، KARAJ، IRAN

نشانی

-

IF (2012)

پزشکی

موضوع فعالیت

 

BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

شش ماهه

دوره چاپ

1735-8787

ISSN

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP، PO BOX 1113، MASHHAD، IRAN، 91775

نشانی

0.407

IF (2012)

ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم زمین شناسی

موضوع فعالیت

 

BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

شش ماهه

دوره چاپ

1735-8515

ISSN

IRANIAN MATHEMATICAL SOC، PO BOX 13145-418، TEHRAN، IRAN

نشانی

0.223

IF (2012)

ریاضیات

زمینه فعالیت

 

CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

شش ماهه

دوره چاپ

1735-3033

ISSN

FACULTY OF NATURAL RESOURCES، THE UNIVERSITY OF GUILAN، SOMEHE SARA، 1144، IRAN

نشانی

-

IF (2012)

بیولوژی، شیمی، فیزیک، علوم محیطی، تجارت و اقتصاد، آمار و ریاضیات، زمین شناسی، مهندسی، علوم رایانه، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و فناوری، زبان شناسی، پزشکی، معماری

زمینه فعالیت

 

DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

سه ماهه

دوره چاپ

1560-8115

ISSN

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY، SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH، TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES،P O BOX 6446-14155، TEHRAN، IRAN

نشانی

0.773

IF (2012)

داروسازی

زمینه فعالیت

 

HEPATITIS MONTHLY

ماهانه

دوره چاپ

1735-3408

ISSN

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER، GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES، TEHRAN، IRAN

نشانی

1.245

IF (2012)

پزشکی

زمینه فعالیت

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

سه ماهه

دوره چاپ

1735-1472

ISSN

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES، IAU، GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY، SCIENCE & RESEARCH CAMPUS، PO BOX 14515-775، TEHRAN، IRAN

نشانی

1.844

IF (2012)

نظریه و علوم محیط زیست و فناوری، نوآوری، مهندسی و مدیریت

زمینه فعالیت

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

سه ماهه

دوره چاپ

1735-0522

ISSN

IRAN UNIV SCI & TECHNOL، COLL CIVIL ENG، PO BOX 16765-163، NARMAK، IRAN، TEHRAN، 16844

نشانی

0.379

IF (2012)

عمران

زمینه فعالیت

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

سه ماهه

دوره چاپ

1735-6865

ISSN

UNIV TEHRAN، GRADUATE FAC ENV، NO 20 GHODS ST، ENGHELAB AVE، PO BOX 14155-6135، TEHRAN،IRAN

نشانی

1.818

IF (2012)

علوم محیطی و زمین شناسی

زمینه فعالیت

 

منبع:http://researcheditor.ir