معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سقف امتیاز دهی مقالات تحقیقی اصیل (Original) در مجلات مصوب علمی پژوهشی پزشکی بر حسب نمایه های بین المللی و امتیازبندی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشرح ذیل می باشد:
نمایه های نوع 1 (ISI و ISC) تا 7 امتیاز
نمایه های نوع 2 (BIOSIS, Chemical Abstracts, Current Contents, EMBASE, Scopus) تا 3.5 امتیاز
سایر نمایه های بین المللی تا 3 امتیاز
مجله های غیر نمایه تا 2 امتیاز
درصورت تمایل امکان استخراج مقاله از پایان نامه در رشته های علوم پزشکی و دامپزشکی و علوم پایه پزشکی بصورت محدود امکان پذیر می باشد.

منبع: http://researcheditor.ir