معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

یک محقق که قصد انتشار مقاله ای در یکی از مجلات مورد تایید آی اس آی را دارد باید در باره نحوه قضاوت مقاله توسط داوران اطلاعات کافی داشته باشد چرا که این اطلاعات وی را در رسیدن به هدفش که انتشار مقاله در آن ژورنال است نزدیک خواهد کرد.
هر مجله دارای یک لیست از استاندارها می باشد که در اختیار داورانش قرار می دهد. این لیست ها که به چک لیست معروفند بسیار مختلف و متعدد می باشند زیرا هر ژورنال استانداردهای خاصی برای پذیرش یک مقاله تعریف می کند.
پژوهشگران می بایست همواره در پاسخ به کامنت های داوران و ویراستاران مجلات جانب احترام را نگه دارند و همیشه از واژگان رسمی در جوابیه خود استفاده کنند. حتی اگر مقاله شما ریجکت شده باشد شما باید این امر را یک فرصت تلقی نمایید و در پاسخ به مجله آنرا یک فرصت آموزنده به حساب آورید. و حتی با وجود قبول نداشتن ایراد های وارده باید در کمال تواضع اذعان به تایید و قبول آن ایراد بنمایید و ذکر کنید که قصد رفع آنرا دارید.
اگر ممکن باشد بهتر است که مقاله را از ابتدا به زبان انگلیسی تدوین نمایید . اما اگر این امکان برای شما وجود ندارد حتماً پس از تدوین و ترجمه مقاله آنرا به یک ویراستار نیتیو بسپارید تا ایرادهای انگلیسی متن مقاله رفع شود. اکثر داوران در ژورنال های مختلف مقالاتی که مورد ویراستاری نیتیو قرار نگرفته است را به محقق باز می گردانند تا توسط یک ویراستار Native English Speaker مورد ویرایش قرار دهد.

منبع: http://researcheditor.ir