معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معمولا محققان در تحقیقات خود با محدودیت هایی روبرو می شوند که بخشی از آنان در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند . رکن اصلی هر پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این راستا، دستیابی به کتب ، مجلات ، آمار ، بانکهای اطلاعاتی  و ...  در کشورمان سهل و آسان نیست. کمبود هر یک از خدمات تحقیق از یک سو و برخورداری از یک فرهنگ غلط از سوی دیگر، سبب خودداری افراد و موسسات از استفاده آسان یافته هایشان شده است. لازم به ذکر است، متغییرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکارگرفته می شوند ، غالبا به گونه های مختلف ، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند . باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است . اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی ، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار ببرند .


 موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از :

ـ کمبود منابع علمی قابل دسترس 
منابع علمی بسیار کم و محدودی(حداقل به صورت فارسی) در این حوزه وجود دارد که به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد. به همین دلیل به منابع لاتین نیازمندیم که خود مشکلات دیگری همچون: "محدودبودن زمان استفاده از اینترنت در دانشکده، برگردان درست متون لاتین به فارسی و یک دست کردن آنها را"  به همراه دارد.
ـ فقدان فعالیت مشابه در این زمینه
ـ نبود بودجه برای انجام و پیشبرد کار
هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است که مسلما تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست.

منبع:http://researcheditor.ir